Overslaan en naar de inhoud gaan

Versnelling nieuwbouw en betere doorstroom in Lelystad

Image

Gemeente Lelystad, huurdersbelangenorganisatie HVOB en woningcorporatie Centrada hebben prestatieafspraken gemaakt voor het komende jaar. De afspraken gaan over nieuwbouw, verduurzaming en het vergroten van de diversiteit van wijken.

Lelystad kent grote woningnood. Hoge energieprijzen maken het nodig sneller woningen te verduurzamen. “Dit vraagt meer dan ooit om een goede samenwerking. Door intensief samen te werken kunnen we wonen in Lelystad bereikbaar en aantrekkelijk houden”, zegt wethouder Dennis Grimbergen.
De gemeente heeft de ambitie fors te groeien. “We willen dat iedereen binnen een acceptabele zoekduur van ongeveer twee jaar een woning vindt, die past bij de leefwijze en levensfase van de woningzoekende. Dit vraagt onder andere versnelling van de nieuwbouw. Belangrijk is om te zorgen, dat er een continue bouwstroom op gang komt, waarbij locaties steeds vijf jaar vooruit zijn gewaarborgd zijn,” aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. Zo zorgt Lelystad met Centrada in 2023 voor plekken om 415 woningen te bouwen. In de jaren daarna beginnen de voorbereidingen voor de realisatie van 250 tot 300 woningen per jaar.

Een ander belangrijk speerpunt is het vergroten van de diversiteit. “Om meer mensen een passende woning aan te kunnen bieden heeft het stimuleren van doorstroom onze aandacht”, vertelt Laurens Meerten, voorzitter HVOB. “Daarmee kunnen we een beweging op gang brengen waardoor meer woningen vrij komen.”