Versoepeling tijdelijke verhuur

18.01.2012

Versoepeling regels tijdelijke verhuur

De regels voor tijdelijke verhuur van woonhuizen worden versoepeld. Zo heeft minister Spies van Binnenlandse zaken bekend gemaakt. Huiseigenaren die een nieuwe woning hebben gekocht kunnen dan makkelijker hun nog te koop staande oude woning tijdelijk verhuren.

Te koop staande woningen vallen niet langer onder het Woningwaarderingsstelsel. Gemeenten verliezen de verplichting een maximale huurprijs vast te stellen. Bovendien wordt het gemeenten verboden bij het verlenen van de verhuurvergunning extra voorwaarden te stellen.

Ook gaat de maximale periode voor tijdelijke verhuur van huurwoningen die in afwachting zijn van sloop of renovatie omhoog van maximaal vijf naar zeven jaar. En mogen woningen bij een nieuwe situatie opnieuw tijdelijk verhuurd. Nu wordt per woning slechts eenmaal een vergunning verstrekt.

Het kabinet, zo blijkt eveneens uit haar brief aan de Kamer, ziet verder niks in een landelijke invoering van inkomensgebonden huurprijzen. Ofwel Huur op Maat. Volgens Spies wordt doorstroming al voldoende bevorderd. Vanaf juli  kunnen voor huishoudens met een inkomen boven 43.000 euro de huren al met maximaal vijf procent extra omhoog.

Trefwoorden