Verwijderen asbest uit woningen kan veel goedkoper

05.03.2019
Image
Wonen en werken in een huis met asbest en het verwijderen van asbestdaken leveren veel minder risico’s op dan tot nu toe werd gedacht. Niet alleen zijn de risico’s veelal verwaarloosbaar, ook beschermingsmiddelen zijn lang niet altijd noodzakelijk. Dat is de conclusie van wetenschappelijk onderzoek in opdracht van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. De corporaties vinden al jaren dat de huidige praktijk is doorgeslagen. Ze pleiten op basis van de onderzoeksresultaten voor een realistischer asbestbeleid.
 
"De wettelijke normen, complexe werkwijzen en de daaraan gekoppelde kosten staan in veel gevallen niet in verhouding tot het werkelijke risico", concludeert Aedes op basis van de studie uitgevoerd door onderzoekers van TNO, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen en Crisislab. Met andere woorden: die uitgebreide bescherming met witte maanpakken en stringente maatregelen is veelal niet nodig.
Woningcorporaties lopen al jaren te hoop tegen de volgens hen overdreven beschermingsmaatregelen die hen klauwen met geld kost. In het rapport 'Inzichten in proportioneel asbestbeleid' staan een groot aantal scenario’s beschreven en de ‘waarde’ van het risico in die situaties. Bij een aantal is het gevaar aan blootstelling wel degelijk groot, maar in veel andere gevallen niet. Corporaties kunnen vele miljoenen besparen als niet standaard meer voor het meest extreme 'maanpakken-scenario' wordt gekozen. De kosten voor bijvoorbeeld het verwijderen van een vensterbank kunnen zo omlaag van 1.750 naar 250 euro, door die gewoon voorzichtig te demonteren, aldus Ronald Leushuis van de Nijmeegse corporatie Talis vandaag in De Volkskrant. Alle corporaties samen zijn volgens hem zeker een miljard euro meer kwijt dan nodig. 
 
Aedes heeft het onderzoek aan staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Woensdag 6 maart debatteert de Tweede Kamer over het asbestbeleid.
 
(foto: Verwijdering asbest in de Diamantbuurt bij panden Stadgenoot. fotograaf Hans van der Vliet, 2012)

Trefwoorden