PakhuisNUL20 -AFGELAST

16.11.2017

 

 

IN VERBAND MET HET WEER IS PAKHUISNUL20
VANAVOND 11 DECEMBER 
AFGELAST

 

 

 


Hoe versnellen we de woningproductie in de regio Amsterdam?

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) worden onvoldoende woningen gebouwd. Locaties genoeg maar de productie blijft achter bij de almaar toenemende vraag. Hoe komt dat? En wat kan er aan worden gedaan? Moet de provincie meer regie nemen? De MRA? Kan minister Ollongren de woningproductie niet aanjagen?
 

PRESENTATIE: Feiten en cijfers 

Korte inleiding met feiten en cijfers over de woningbehoefte en -productie in de Metropoolregio Amsterdam.
Met: Lex Brans (Manager Versnellingsopgave MRA) OF Bob van der Zande (Programmamanager Bouwen en Wonen MRA)

DEBAT MET:


MET: Tjeerd Herrema - Wethouder Ruimte, Wonen en Wijken Almere; Egbert de Vries - Directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties; Joke Geldhof, Gedeputeerde Noord-Holland Ruimtelijke Ordening en Wonen; Tobias Verhoeven, commercieel directeur Synchroon.

 

 


Huisvesting kwetsbare doelgroepen

 

COLUMN STEPHAN STEINMETZ

De wooninspecteur terug in de wijk? 

Stephan Steinmetz beschreef in 'Asterdorp, een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering' aspecten uit het leven van bewoners van het 'dorp van ontoelaatbaren'. Moet een woningcorporatie weer meer dan een goede verhuurder willen zijn?

 

 


PITCH

Starters Up! Innovatieve woonvorm voor gemengde huisvesting

Eigen Haard bereidt een bijzonder woonproject voor waarbij zo'n dertig huishoudens, voor een deel afkomstig uit bijzondere doelgroepen, een woongemeenschap gaan vormen. Starters Up! is een variant op het Startblok-concept met gemengde huisvesting, maar dan kleinschalig en met een andere doelgroep.

MET: Elmy Everaert, adviseur woonbeleid Eigen Haard


DEBAT

Voelen we ons nog thuis in de wijk?

Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen, extramuralisering en immigratie brengt meer kwetsbare bewoners in de wijk en sociale huurwoningen zijn alleen nog toegankelijk voor de laagste inkomensgroepen. Dertig procent van de vrijkomende sociale huurwoningen wordt toegewezen aan 'kwetsbare groepen'. Vraagt dit een andere rol van woningcorporaties? Moeten de 'doelgroepen' beter worden verspreid in de stad? En hoe beperk je overlast en verlies van sociale cohesie?

MET: Bente London (Directeur Beterburen), Hester van Buren (Bestuursvoorzitter Rochdale), Harry Doef (Directeur Zorg Leger des Heils)


Vanaf half tien: netwerkborrel

PakhuisNUL20 richt zich op iedereen met (professionele) belangstelling voor woonzaken in de meest brede zin: woningmarkt, stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid, huurbeleid, stedenbouw en bouwproductie. De netwerkborrel is een uitgelezen kans bij te praten en contacten te leggen met professionals, bestuurders, initiatiefnemers en geïnteresseerden in al deze sectoren.

Pakhuis NUL20 is een initiatief van het tijdschrift NUL20 en debatcentrum Pakhuis De Zwijger. Toegang is gratis. Het is wel noodzakelijk vooraf in te schrijven. Dat kan HIER

Bron
Nico Boink