VVD wil verspreiding folder stoppen

05.10.10

VVD wil verspreiding folder stoppen

VVD-raadslid Daniel van der Ree wil dat het college de verdere verspreiding van de folder ‘Huren in Zuid’ tegengaat. ‘Stop de afbraak van het huurteam in Zuid’ is de boodschap van de folder die  is opgemaakt in de huisstijl van de landelijke VVD. Volgens woordvoerder John Sedney van de Huurdersvereniging Zuid slaat de VVD de plank mis: "Ten onrechte stelt de VVD dat de flyer afkomstig is van het door de gemeente gefinancierde Wijksteunpunt Wonen."

Bij de VVD zit nog oud zeer, zo blijkt uit de raadsvragen: “In 2006 werden huis aan huis flyers verspreid met daarop foto’s van toenmalig CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen en toenmalig VVD Minister van VROM Sybilla Dekker. Later dat jaar werden eveneens huis aan huis flyers verspreid met een landelijk stemadvies. Het Wijksteunpunt Wonen is toen (door het Stadsdeel Oud-Zuid) gewezen op de onwenselijkheid van politiek activisme.

Maar volgens Sedney zijn de Huurdersverenigingen Zuid verantwoordelijk voor de folder. “Dat zijn zelfstandige rechtspersonen met een eigen mening. Wij hopen en nemen aan dat de VVD onze vrijheid van meningsuiting respecteert."
De folder is volgens Sedney bedoeld om aandacht te vragen voor "de vergaande ingrepen die het bestuur van Stadsdeel Zuid wil doen in het Wijksteunpunt Wonen en de ondersteuning van huurders." Die voornemens zouden indruisen tegen de wens van de centrale stad, zoals opgenomen in het stedelijk programakkoord.

De huurdersverenigingen in Zuid hebben bewoners opgeroepen  het stadsdeel door te geven wat men van de bezuinigingen vindt. Dat is massaal gedaan: vandaag is de 1000e reactie binnengekomen. Deze reacties worden 6 oktober aangeboden aan Egbert de Vries, portefeuillehouder Wonen van Stadsdeel Zuid, aan het begin van de commissievergadering in de president kennedylaan 923.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS