Warmtewet: verhuurder wordt energieleverancier

11.11.13
Warmtewet: verhuurder wordt energieleverancier

Op 1 januari wordt de nieuwe Warmtewet van kracht. Bewoners met collectieve warmtevoorzieningen moeten daarmee worden beschermd tegen te hoge tarieven. Er komt een maximumtarief voor warmte.

Huurders van woningen met blokverwarming, stadsverwarming of collectieve warmtepompen hebben minder invloed op hun energietarieven en stookkosten. De nieuwe warmtewet moet hun positie versterken, onder andere door een maximumtarief. De Woonbond schat in dat het maximumtarief op €25 per gigajoule uitkomt, met een vastrecht van €260.
De nieuwe wet schrijft bovendien voor dat het warmteverbruik per woning (of eventueel per complex) wordt opgemeten door middel van gigajoulemeters. Verhuurders van blokverwarming worden straks door de wet gezien als energieleveranciers. Ze zullen dan ook een schriftelijke leveringsovereenkomst moeten sluiten met hun huurders. Huurders hebben daarbij in het kader van de Overlegwet een gekwalificeerd adviesrecht.
Niet alle huurders met collectieve warmtevoorzieningen kunnen zich verheugen op lagere energiekosten per 1 januari. Volgens de Woonbond moeten met name huurders met blokverwarming rekening houden met hogere kosten.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS