Wisselende reacties op maatregelen kabinet voor vrije huursector

15.05.20
Wisselende reacties op maatregelen kabinet voor vrije huursector

Er komen wisselende en min of meer voorspelbare reacties uit de hoek van huurders en verhuurders op de voorgestelde nieuwe maatregelen voor de vrijehuursector. De Woonbond is blij met deze eerste stap maar wijst er op dat er nog veel te winnen valt, terwijl Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere verhuurders, zich zorgen maakt over de opeenstapeling van maatregelen voor de huursector. De IVBN looft de minister voor de 'verstandige maatregelen'. De belangenvereniging van institutionele beleggers is in ieder zeer tevreden dat de 'noodknop' van tafel is. De Federatie van Huurders in de Commerciële Sector (FHCS) is ontevreden: het maximum ligt te hoog en de plannen van de minister doorkruisen gunstiger afspraken.

In het wetsvoorstel komt er een maximumverhoging van 2,5% boven inflatie. Nu geldt er geen maximum. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: "Eindelijk wordt er een eerste stap genomen om huurders te beschermen tegen de enorme prijsstijgingen op de vrije huurmarkt. Huurders betalen hier vaak al de hoofdprijs, en zien dat jaarlijks fors oplopen." Wel wijst hij er op dat nog veel te verbeteren valt. Zo geldt het woningwaarderingsstelsel ('puntenstelsel') niet voor de vrije huursector en hebben deze huurders geen toegang tot de huurcommissie.

De maximale huurverhoging vervangt het plan voor een 'noodknop middenhuur'. IVBN-directeur Frank van Blokland haalt opgelucht adem: “Wanneer die noodknop zou zijn ingevoerd, zou de negatieve impact op investeringen in de nieuwbouw niet te overzien zijn geweest. Onze leden kunnen zich nu weer op de toekomst richten. Als onmisbare samenwerkingspartner van de overheid en gemeenten zorgen onze leden er immers voor dat er miljarden aan investeringen naar de middenhuur blijven gaan”. IVBN waarschuwde al vanaf het begin tegen de gevolgen van een ‘noodknop’.

Vastgoedbelang waarschuwt dat "de opeenstapeling van maatregelen" averechts kan uitpakken. Daarbij wordt ook gewezen op een eerdere aankondiging voor extra belastingen voor kleine verhuurders. "Het is goed met gerichte maatregelen de excessen uit de markt te halen, maar nu wordt de sector generiek zwaarder belast en dicht gereguleerd. Daardoor kan het aanbod nog kleiner en de huurprijzen juist hoger worden.”

De FHCS is bang dat beleggers de huren nu weer meer gaan verhogen dat ze eerder hebben toegezegd. De minister zou eerdere beloftes beloftes in de wet moeten borgen. Volgens de Federatie bevat de maximering van CPI + 2,5 procent onbillijk hoog uit. In de CPI-cijfers zit immers al een component Wonen verwerkt. De Federatie bepleit een bevriezing van de huren tot ze weer zijn 'genormaliseerd'.

[update 19 mei: reactie FHCS]

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS