Architectuur

 • 27.03.17

  De bouw van 28 hoge torens in de Sluisbuurt in Amsterdam-Oost is een 'dwaling'. Zo menen de architecten Sjoerd Soeters en Rudy Uytenhaak. Volgens hen kunnen met een eenvoudig raster van woningblokken van zes of zeven verdiepingen evengoed 5.500 tot zesduizend woningen aan de noordwestkant van het Zeeburgereiland worden gebouwd.

 • 21.03.17
  De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) heeft drie Amsterdamse gebouwen genomineerd voor het Beste Gebouw van het Jaar 2017. Daartoe horen de woongebouwen De Smaragd in Amsterdam Oost en de klusflat De Flat in Zuidoost in de categorie Leefbaarheid & Sociale Cohesie. De derde Amsterdamse genomineerde is het hoofdkantoor van kinderwagenproducent Joolz in Amsterdam Noord vanwege zijn 'Stimulerende Omgeving'. De zeskoppige vakjury wordt voorgezeten door bestuurder en oud-politicus Hans Wijers.
   
 • 23.01.17
  Van Eesteren Paviljoen - artist impression Korteknie Stuhlmacher Architecten

  Het Van Eesteren Museum breidt uit. Aan de noordzijde van de Sloterplas verrijst een nieuwe museumruimte: het Van Eesteren Paviljoen. Het fundament is inmiddels gelegd. In 1939 tekende Cornelis van Eesteren al een paviljoen op precies deze locatie. In gedachten zag hij er Amsterdammers flaneren van het paviljoen aan de Oostoever (café Oostoever, dat nu wordt verbouwd) naar het paviljoen op de Noordzijde.
  Het Paviljoen vervangt de huidige museumlocatie in Broedplaats De Vlugt.

 • 20.01.17

  Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam) heeft een campagne gestart een grote, interactieve stadsmaquette te ontwikkelen in het huidige gebouw. De idee is de maquette tegen het gegolfde dak van het architectuurcentrum te plakken. Het geld voor dit project moet via crowdfunding binnenkomen. Bewoners en bedrijven worden uitgenodigd om tegen donatie hun eigen verhaal over de gebouwde stad, het landschap of een specifiek gebouw te vertellen. Deze bijzondere verhalen worden onderdeel van de installatie. Een aantal verschijnt in Het Parool.

 • 21.10.16

  De gemeente Amsterdam schrijft een prijsvraag uit om de drie markante silo’s op het Zeeburgereiland een nieuwe invulling te geven. De silo’s in de Sportheldenbuurt - het voormalige terrein van de rioolwaterzuivering - staan al geruime tijd leeg. Toch zijn zij een belangrijk onderdeel van de wijk, alleen al door hun bijzondere verschijningsvorm. Door de silo’s een nieuwe invulling te geven, kunnen ze een belangrijke rol gaan spelen in de levendigheid en het karakter van de Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland.

 • 28.09.16

  Dit jaar bestaat Architectuurcentrum Amsterdam dertig jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert Arcam de expositie 'Van Stopera tot A'DAM Toren - 30 jaar Amsterdam verbeeld'. Van elk jaar uit de periode 1986 -2016 wordt in expositie een belangrijke gebeurtenis of gebouw uitgelicht. Deze dertig iconen worden verbeeld aan de hand van maquettes, foto's, video's, posters en archiefmateriaal. Daartoe horen de Stopera, de Noord/Zuidlijn, de Zuidas, het referendum IJburg, het Rijksmuseum en de A'DAM toren. De opening is vrijdag 7 oktober.

 • 22.06.16

  Architectenbureau Soeters Van Eldonk houdt na de zomer op te bestaan. Sjoerd Soeters zet per 1 september al zijn activiteiten voort met zijn vaste team van medewerkers en directeur Walther Kloet, onder de titel: PPHP, "Pleasant Places, Happy People". Erik Wiersema, stedebouwkundige en architect, bekend onder meer van het recent opgeleverde Calvijn College in Amsterdam West, voegt zich bij het PPHP-team. Jos van Eldonk start samen met Mariëtte Broesterhuizen, Mirko Post en Berend Hoffmann (Het Keizerrijk architecten) als partners het bureau Local Affairs.

 • 19.11.15

  Afgelopen jaar trokken de eerste zelfbouwers in hun nieuwe woning in Buiksloterham. Toen ze in 2011 de grond afnamen, was bijna niemand geïnteresseerd in het rommelige industrieterrein. Nu gaan de kavels voor zelfbouw en andere woningen er als zoete broodjes over de toonbank. Een vergeten stukje Noord transformeert langzaam in een hippe duurzame stadswijk. De wonderbaarlijke metamorfose van Buiksloterham.

  Lees ook het artikel

 • 23.09.15
  Mede-opdrachtgeverschap leidt tot andere woningen

  Mede-opdrachtgeverschap leidt tot een mooiere stad, meer diversiteit en meer betrokken bewoners, zo menen althans vier architecten die zelf op die wijze projecten ontwikkelen. Ze pleiten voor meer bouwgrond voor kleinschalige initiatieven.

 • 29.05.15

  Monumentale steden groeien harder en hebben minder last van vergrijzing. Ook de huizenprijzen ontwikkelen zich er gunstiger. Dat blijkt uit de nieuwe Atlas voor gemeenten.

 • 07.01.15

  Frantzen et al architecten is gestart met de bouw van Patch22, een dertig meter hoog houten woningcomplex in Amsterdam-Noord. Het woongebouw in Buiksloterham wordt het hoogste houten gebouw van Nederland.

 • 13.08.13

  Amsterdam snijdt in de regels voor het bouwen en verbouwen in de stad. Ongeveer negentig gemeentelijke regelingen op het gebied van welstand, monumentenzorg, brandveiligheid en bouwtechniek zijn teruggebracht tot ongeveer vijftien. Dit maakt bouwen en verbouwen in de stad overzichtelijker, makkelijker, sneller en voordeliger.

 • 17.06.13
  Yvonne Franquinet

  Yvonne Franquinet volgt per 1 januari 2014 Maarten Kloos op als directeur van Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM). Vooruitlopend daarop zal zij dit najaar al betrokken zijn bij de programmering voor 2014. Franquinet volgt Maarten Kloos op die ARCAM in 1986 oprichtte en het centrum sindsdien heeft geleid.

 • 22.04.13

  Het Amsterdam University College op het Science Park in Amsterdam-Oost is winnaar van de Amsterdamse Architectuur Prijs 2013. De gouden medailles werden uitgereikt aan architect Francine Houben (Mecanoo) en opdrachtgever Marijke van der Wende (AUC).

 • 23.01.13
  Winnaar 1998, de Kleine U, Geuzenveld

  De Zuiderkerkprijs is onlangs voor de vijftiende keer uitgereikt. Daarmee is het een van de langst bestaande prijzen voor woningbouw in het land. Terugblik op 15 jaar architectuur uit een tijdperk waarin veel kon.

  Zie ook het achtergrondartikel: Langjarige reeks prijswinnaars toont aandacht voor kwaliteit

 • 03.01.19
  Deregulering pakte verkeerd uit in overspannen markt

  Vijf jaar lang waren balkons en dakterrassen geen verplicht onderdeel meer van het landelijk Bouwbesluit. In die periode kreeg Amsterdam er ruim vijfduizend appartementen zonder buitenruimte bij. Stedenbouwers geven ontwikkelaars daarvan de schuld. Zij zouden zich blind staren op kosten die ze niet terug kunnen verdienen. Woningbouwers verwijten ontwerpers een obsessie voor strakke gevels die balkons onmogelijk maken. Uiteindelijk lijkt vooral de marktsituatie te bepalen wat er wordt gebouwd

 • 03.01.19
  Crisis noopt tot fundamentele heroriëntatie op koperswensen

  Het romantische bouwen zit in Nederland in de lift. Overal zijn wijkjes verschenen met historische gevels en een vertrouwd knus stratenpatroon. Overal, maar nauwelijks in Amsterdam. De stedenbouwkundigen en supervisoren die hier de dienst uitmaken lijken weinig op te hebben met dit ‘getrut’. Maar moet het taboe op romantisch bouwen niet van tafel, nu ook in Amsterdam elke nieuwbouwkoper moet worden binnengehengeld? Deel 1 van de serie Vraaggestuurd Bouwen.

 • 03.01.19
  ‘Het staat er. Knap als ze het afbreken’

  Florentinus Marinus Wibaut was ongetwijfeld de meest invloedrijke wethouder uit de geschiedenis van Amsterdam. In totaal was hij zo’n zeventien jaar wethouder, met onder meer Volkshuisvesting en Financiën in zijn portefeuille. Deze maand verschijnt een boek over hem van Eric Slot. In deze voorpublicatie zet auteur Eric Slot een aantal markante feiten uit het boek: Wibaut in zes beginselen.

 • 02.05.19
  Hoe blijft het leuk met 70.000 woningen extra?

  De komende decennia moeten er in Amsterdam nog zo’n 70.000 woningen bij komen. Als dat al lukt, wat betekent die verdichting voor de woonkwaliteit? Hoe blijft het leuk wonen in die verdichte stad, in Nieuw Amsterdam? NUL20 vroeg het een aantal deskundigen. Directeur Frank Bijdendijk van Stadgenoot; stedenbouwkundige Sjoerd Soeters en wetenschapper Hamilcar Knops.

 • 22.09.11

  Sjoerd Soeters: van architect tot supervisor
  “De Europese stad is actueler dan ooit”

 • 18.10.11

  Stadsdelen stellen eigen welstandsregels op
  Vooroorlogs Amsterdam gaat onder de kaasstolp

  Wel of geen homovlaggen in het centrum? Het tumult over deze kwestie was de voorbode van een wijziging in het welstandsbeleid. Vanaf 1 juli gaan stadsdelen daar zelf over. Dat levert veertien verschillende welstandsnota’s op. Tussen de nota’s zitten grote verschillen, maar binnen de ringweg draait - tot verdriet van de welstandscommissie - alles om behoud van de bestaande stad.

Pagina's