Woningbouwlocaties in regio Amsterdam in beeld

04.06.14
Woningbouwlocaties in regio Amsterdam in beeld

Gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam hebben een gemeenschappelijk platform geopend met informatie over woningbouwlocaties, kavels en projecten. De site Vestigingslocaties.nl is onderdeel van het Property.nl platform. De informatie is gericht op woningbeleggers en projectontwikkelaars. Gegevens over omvang, prijzen en ligging worden gecombineerd met informatie over de gemeenten als vestigingslocatie.

De site werd officieel geopend op de Provada in de RAI. Robert Linnekamp, portefeuillehouder Wonen van de Stadsregio, beval de regio Amsterdam daarbij nog eens aan bij beleggers in woningen: "Dit is wel de regio waar de groei plaatsvindt, zowel de werkgelegenheid als de bevolking neemt toe." Dat beleggers deze mogelijkheden onvoldoende benutten komt volgens hem mede omdat ze vooral op elkaar letten: "Gemeenten hebben zich in het verleden ongetwijfeld niet goed gepresenteerd. Maar er is onder beleggers ook veel navolggedrag. Willen daarom enkele grote beleggers nu opstaan."

Volgens Henk Jagersma, directievoorzitter van SyntrusAchmea, bestond onder beleggers lang het idee dat de gemeentegrenzen gesloten waren voor woningbeleggers: "Het was onvoorstelbaar moeilijk om vrijsectorhuur te realiseren in Amsterdam tot 2008. Dat is nu erg veranderd. We realiseren nu honderden woningen per jaar." Hij ziet dat ook andere pensioenbeleggers, als Bouwinvest en - zeer recent - ook Vesteda, de woningmarkt hebben herontdekt. "Het is heel verstandig om te kijken hoeveel er naar de regio Amsterdam getrokken kan worden. Hier zit veruit de beste huurmarkt van Nederland. Met een slimmere aanpak en meer transparantie kan Amsterdam er veel beter uitkomen."

De nieuwe site geeft informatie over een aantal actuele woningbouwlocaties. Linnekamp pleit ervoor dat regiogemeenten ook informatie over bedrijfsterreinen en commercieel vastgoed gaan bundelen in regioverband.

De Metropoolregio Amsterdam bestaat uit 36 gemeenten in en om Amsterdam en strekt zich globaal uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer. De Stadsregio Amsterdam maakt onderdeel uit van de Metropoolregio. De Stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten in de regio’s Waterland, Amstel-Meerlanden, Zaanstreek en de gemeente Amsterdam.

Zie: vestigingslocaties metropoolregio

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS