Woningvoorraad Amsterdamse corporaties blijft enkele duizenden boven afgesproken minimum

01.07.19
Woningvoorraad Amsterdamse corporaties blijft enkele duizenden boven afgesproken minimum

De Amsterdamse corporaties bezaten op 1 januari 165.568 zelfstandige sociale huurwoningen, enkele duizenden woningen meer dan de minimale ‘dynamische voorraad’ die in Samenwerkingsafspraken met gemeente en huurders is afgesproken. De corporatievoorraad zakte de afgelopen twee decennia met ruim 22.000. Nu streven de corporaties weer naar groei, zo staat in het Jaarbericht 2019 van de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties. Het aandeel corporatiewoningen blijft overigens zakken in de hoofdstad vanwege de grote nieuwbouwproductie in de vrije sector.

Tussen het topjaar 1999 en 2019 nam het aantal corporatiewoningen door verkoop, sloop en samenvoeging met ruim 22.000 af. De Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse corporaties en de gemeente Amsterdam spraken in 2015 af om de voorraad sociale huurwoningen niet verder te laten dalen na 1 januari 2019. En dat er op die datum tenminste 162.000 sociale huurwoningen over zijn. Bij die afspraak kan dus een vinkje.

Sinds 2016 neemt de corporatievoorraad - een stevige administratieve correctie meegerekend - al niet verder af. De verkoop is sterk teruggebracht en sinds sinds twee jaar maken de corporaties weer vaart met nieuwbouw. In 2017 namen ze 2.216 woningen in aanbouw en vorig jaar 2.809 woningen. Daarvan zijn er 2.146 reguliere sociale huurwoningen, waarvan 681 in tijdelijke projecten (veelal voor jongeren). 

Onder de streep verdwijnen er sociale huurwoningen via sloop, liberalisering en verkoop. In 2014 piekte de verkoop van corporatiewoningen op 2.682. Daarna zakte de verkoop jaar na jaar tot 852 in 2018: 727 sociale huurwoningen en 125 vrije sector huurwoningen. Daarnaast verkochten de corporaties vorig jaar nog 48 sociale en 36 vrije sector huurwoningen aan beleggers. Het aantal verkochte sociale huurwoningen in 2018 komt daarmee op 775. De verkoop is het sterkste teruggebracht in de populaire wijken binnen de ring; daar werden in 2014 nog twee keer zoveel woningen verkocht als in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost. De gemiddelde verkoopprijs was vorig jaar 320.622 euro, bijna het dubbele van tien jaar eerder. De hoogste prijzen worden gerealiseerd in Centrum (440.000 euro), de laagste in Zuidoost (ruim 219.000 euro). Vorig jaar werden 210 woningen geliberaliseerd, veel minder dan in de jaren ervoor (in 2015 bijvoorbeeld 869). Vorig jaar werden er slechts 226 corporatiewoningen gesloopt, het laagste aantal sinds vele jaren.
In 2018 daalde de gemiddelde inschrijfduur bij WoningNet bij aanvaarden van een sociale huurwoning in Amsterdam licht: van 15,0 in 2017 naar 13,8 jaar in 2018. Voor alléén starters nam de inschrijfduur licht af van 10,8 in 2017 naar  10,5 jaar in 2018. Ook reageerden gemiddeld minder mensen op een woning: 342 in 2018 tegenover 474 in 2017. Wel is het in Amsterdam bij bezichtiging nog steeds pas de achtste kandidaat die een woning accepteert.
 
 
n.b. Vorig jaar zijn 2.238 woningen ‘administratief’ verwijderd uit de jaartotalen van de AFWC. Daarbij zitten 765 sociale huurwoningen die zijn overgedragen aan BV’s van de corporaties.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 24.01 Geactualiseerd op: 24.01.22

In 2040 wil de Gemeente Amsterdam aardgasvrij zijn. Voor een groot deel van de stad worden warmtenetten als beste alternatief gezien. Dit betekent dat duizenden sociale huurwoningen de komende jaren aangesloten worden op het warmtenet. De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente en een aantal...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.