Woningvoorraad Amsterdamse corporaties blijft enkele duizenden boven afgesproken minimum

01.07.19
Woningvoorraad Amsterdamse corporaties blijft enkele duizenden boven afgesproken minimum

De Amsterdamse corporaties bezaten op 1 januari 165.568 zelfstandige sociale huurwoningen, enkele duizenden woningen meer dan de minimale ‘dynamische voorraad’ die in Samenwerkingsafspraken met gemeente en huurders is afgesproken. De corporatievoorraad zakte de afgelopen twee decennia met ruim 22.000. Nu streven de corporaties weer naar groei, zo staat in het Jaarbericht 2019 van de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties. Het aandeel corporatiewoningen blijft overigens zakken in de hoofdstad vanwege de grote nieuwbouwproductie in de vrije sector.

Tussen het topjaar 1999 en 2019 nam het aantal corporatiewoningen door verkoop, sloop en samenvoeging met ruim 22.000 af. De Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse corporaties en de gemeente Amsterdam spraken in 2015 af om de voorraad sociale huurwoningen niet verder te laten dalen na 1 januari 2019. En dat er op die datum tenminste 162.000 sociale huurwoningen over zijn. Bij die afspraak kan dus een vinkje.

Sinds 2016 neemt de corporatievoorraad - een stevige administratieve correctie meegerekend - al niet verder af. De verkoop is sterk teruggebracht en sinds sinds twee jaar maken de corporaties weer vaart met nieuwbouw. In 2017 namen ze 2.216 woningen in aanbouw en vorig jaar 2.809 woningen. Daarvan zijn er 2.146 reguliere sociale huurwoningen, waarvan 681 in tijdelijke projecten (veelal voor jongeren). 

Onder de streep verdwijnen er sociale huurwoningen via sloop, liberalisering en verkoop. In 2014 piekte de verkoop van corporatiewoningen op 2.682. Daarna zakte de verkoop jaar na jaar tot 852 in 2018: 727 sociale huurwoningen en 125 vrije sector huurwoningen. Daarnaast verkochten de corporaties vorig jaar nog 48 sociale en 36 vrije sector huurwoningen aan beleggers. Het aantal verkochte sociale huurwoningen in 2018 komt daarmee op 775. De verkoop is het sterkste teruggebracht in de populaire wijken binnen de ring; daar werden in 2014 nog twee keer zoveel woningen verkocht als in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost. De gemiddelde verkoopprijs was vorig jaar 320.622 euro, bijna het dubbele van tien jaar eerder. De hoogste prijzen worden gerealiseerd in Centrum (440.000 euro), de laagste in Zuidoost (ruim 219.000 euro). Vorig jaar werden 210 woningen geliberaliseerd, veel minder dan in de jaren ervoor (in 2015 bijvoorbeeld 869). Vorig jaar werden er slechts 226 corporatiewoningen gesloopt, het laagste aantal sinds vele jaren.
In 2018 daalde de gemiddelde inschrijfduur bij WoningNet bij aanvaarden van een sociale huurwoning in Amsterdam licht: van 15,0 in 2017 naar 13,8 jaar in 2018. Voor alléén starters nam de inschrijfduur licht af van 10,8 in 2017 naar  10,5 jaar in 2018. Ook reageerden gemiddeld minder mensen op een woning: 342 in 2018 tegenover 474 in 2017. Wel is het in Amsterdam bij bezichtiging nog steeds pas de achtste kandidaat die een woning accepteert.
 
 
n.b. Vorig jaar zijn 2.238 woningen ‘administratief’ verwijderd uit de jaartotalen van de AFWC. Daarbij zitten 765 sociale huurwoningen die zijn overgedragen aan BV’s van de corporaties.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.