Woonbond ageert tegenoverheveling huurtoeslag

07.12.09

Woonbond ageert tegenoverheveling huurtoeslag naar corporaties

 Volgens de Woonbond is de tegenoverheveling van de huurtoeslag naar corporaties een onzallig plan. De bezuinigingswerkgroep Wonen van de regering zou volgens Het Financieele Dagblad studeren op een plan om de huurtoeslag van 2,4 miljard over te hevelen naar de woningcorporaties. Om dat te kunnen bekostigen zouden de huren fors omhoog mogen en moeten honderdduizenden corporatiewoningen worden verkocht.

'Het zou zeer onrechtvaardig zijn als huurders eenzijdig moeten opdraaien voor de gevolgen van de economische crisis. De economen die dit soort plannen bedenken, rekenen zich bovendien ten onrechte rijk, want bij huurders valt veel minder te halen dan ze denken,' aldus Woonbondwoordvoerder René van Genugten.

De werkgroep Wonen is een van de twintig ambtelijke commissies die het kabinet aan het werk heeft gezet om 35 miljard bezuinigingen te vinden. Op de woningmarktsubsidies zou voor 2,6 miljard moeten worden bezuinigd. Op dit moment geeft de overheid 2,4 miljard uit aan huurtoeslag en een veelvoud daarvan - 14 miljard – aan hypotheekrenteaftrek.
Met het voorstel de huurtoeslag over te hevelen naar de woningcorporaties, in ruil voor een vrijer huurbeleid en een kleinere corporatiesector, slaat de bezuinigingswerkgroep volgens de Woonbond om drie redenen de plank volslagen mis.  "De veronderstelling dat een grote groep huurders gezien hun inkomen te weinig huur betaalt is niet gebaseerd op feiten. Ten tweede wordt het principe verlaten dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Ten derde leidt het ertoe dat corporaties in de toekomst niet meer kunnen investeren in belangrijke zaken als betaalbare nieuwe woningen, de aanpak van buurten en wijken en energiebesparing.

Scheefwonen

Ook verwerpt de Woonbond het idee dat de huren in Nederland door de overheid 'kunstmatig' laag worden gehouden en dat er een grote groep huurders 'scheefwoners' zou zijn die veel te weinig huur betaalt:  "Uit recente cijfers van minister Van der Laan blijkt dat slechts 4 procent van alle huurders scheef woont. De overgrote meerderheid van huurders van corporatiewoningen behoort tot de lage en middeninkomens, zoals verpleegkundigen, onderwijzers en politieagenten. Zij geven nu al gemiddeld een kwart van hun netto inkomen uit aan huur, hetgeen in Europees verband aan de hoge kant is. Als ze het al zouden willen, kunnen ze de overstap naar een koopwoning niet maken, omdat ze niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Het overgrote deel van de huurders heeft daarvoor onvoldoende leencapaciteit."

De Woonbond schat in dat als de woningcorporaties – lees de huurders die nu geen huurtoeslag ontvangen – moeten gaan opdraaien voor de huurtoeslag, de huren gemiddeld met minstens 20 procent moeten stijgen (1 procent huurverhoging levert ongeveer 120 miljoen op). Een volstrekte illusie volgens de Woonbond, ook al omdat het aantal huishoudens dat een beroep doet op huurtoeslag dan fors groter wordt. Nu al valt naar schatting 1,5 miljoen huishoudens qua inkomen binnen het bereik van de huurtoeslag en die groep zou door dit soort maatregelen alleen maar groter worden.

Tenslotte wijst de Woonbond er op dat honderdduizenden huurtoeslagontvangers wonen in huizen van commerciële en particuliere verhuurders.  Wat moet daarmee? Raken die hun toeslag kwijt of wordt die ook overgeheveld naar commerciële beleggers en particuliere huisbazen?

De Woonbond pleit voor een eigendomsneutrale inkomensondersteuning, die huurders én eigenaar-bewoners gelijkwaardig behandelt. De huidige huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek zou in zo'n systeem op moeten gaan.

Marginalisering corporatiesector

Mede dankzij de relatief grote corporatiesector beschikt Nederland over een goed onderhouden woningvoorraad en gemengde buurten. De Woonbond vreest dat "dit waardevolle erfgoed, dat in honderd jaar is opgebouwd, in rap tempo de nek wordt omgedraaid" door dit soort voorstellen
 

Bron: persbericht Woonbond (07-12-2009)

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.