Woongebouw Collage wint Zuiderkerkprijs 2009

11.12.09

Woongebouw Collage wint Zuiderkerkprijs  2009

De jaarlijkse uitreiking van de Zuiderkerkprijs is uitgegroeid tot een heus prijzenfestival. Nieuwe accenten in de gemeentepolitiek zorgen voor nieuwe prijzen zoals Geurt Brinkgreve Bokaal (herwaardering renovatie en herbestemming), de Groene Speld (duurzaamheid) en de Metropoolprijs voor Gebiedsontwikkeling (stadsregio-accent). De Zuiderkerkprijs voor het beste woningbouwproject  ging naar het Collage aan de Bos en Lommerweg

Zuiderkerkprijs

 De Zuiderkerkprijs werd voor de twaalfde keer uitgereikt. Woningbouwprojecten die in het betreffende jaar worden opgeleverd dingen mee. De Zuiderkerkprijs 2009 gaat naar het project Collage aan de Bos en Lommerweg, van Geurst & Schulze Architecten en Hillen & Roosen (opdrachtgever).

CollageDe jury bestond uit Hans Ibelings (architectuurcriticus, voorzitter), Jaqueline Tellinga (planoloog, projectmanager Homeruskwartier Almere) en Arie van der Neut (architect HVDN architecten en winnaar Zuiderkerkprijs 2008).
Over Collage zei de jury: “de rijkdom en robuustheid, genuanceerdheid en eigenzinnigheid die wij in dit project menen te zien, willen wij graag bekronen”. De prijs is een kunstwerk dat elk jaar door een andere kunstenaar wordt ontworpen. De Zuiderkerkprijs 2009 is ontworpen door Reinoud Oudshoorn.

Geurt Brinkgreve Bokaal: Hermitage

Deze prijs voor het beste initiatief op het gebied van herontwikkeling of renovatie in de bestaande voorraad van Amsterdam, gaat naar Hermitage Amsterdam.  Wethouder Hans Gerson reikte de bokaal uit aan Hans van Heeswijk architecten en opdrachtgever Stichting Hermitage aan de Amstel.
De jury bestond uit Tjeerd Herrema (voorzitter), Marloes van Haaren (architect en supervisor Gordel 20-40 en negentiende-eeuwse wijken) en Bob Jansen (directeur Lingotto Vastgoed en winnaar van de Geurt Brinkgreve Bokaal 2008). Over Hermitage Amsterdam zei de jury: “Het is een uitzonderlijk project en het betreft een forse transformatie. In die transformatie heeft de oude functie een passende plek gekregen. Het bestaande gebouw is met respect behandeld en in haar waarde gelaten”.

Groene Speld

Dit jaar werd voor het eerst de Groene Speld uitgereikt. De prijs past in het streven van de gemeente om vanaf 2015 alle nieuwbouw klimaatneutraal te maken.
De eerste Groene Speld is gewonnen door Frans Horst, projectmanager bij woningbouwvereniging Eigen Haard met het project Koningsvrouwen van Landlust. NUL20 schreef er eerder over ('Eerherstel voor kolenbunker' - NUL20 juli 2009). Frans Horst heeft “binnen Eigen Haard bij het onder handen nemen van het verouderde complex uit 1936 met monumentaal karakter geen enkele kans onbenut gelaten om duurzaamheid- en energiedoelstellingen te realiseren en hij heeft het project daadwerkelijk tot de uitvoeringsfase weten te brengen”.
Aldus de jury, die bestond uit Ludo van Halderen (ex-CEO Nuon), Maurits Groen (MGMC) en Rob Bos (Eco-Logisch). De prijs werd uitgereikt door wethouder Marijke Vos.
De Groene Speld is een embleem in de vorm van het wapen van Amsterdam, ingelegd met olivijn, een mineraalsteensoort die CO2 absorbeert.

Metropoolprijs voor Gebiedsontwikkeling

Ook nieuw is de Metropoolprijs voor Gebiedsontwikkeling uitgereikt. Met deze prijs wil de Metropoolregio Amsterdam de aandacht vestigen op succesvolle gebiedsontwikkeling die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de regio. Alle gemeenten in de regio zijn uitgenodigd om hun beste gerealiseerde projecten in te zenden.
De prijs ging naar het project Vernieuwing Ganzenhoef in Amsterdam Zuidoost en werd in ontvangst genomen door Stadsdeel Zuidoost en Woningstichting Rochdale. De jury bestond uit Agnes Franzen (voorzitter), Pieter van Wesemael, en Carel de Reus.

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.