Woonswitch werkt, in Zuid-Kennemerland

04.03.10

Woonswitch werkt, in Zuid-Kennemerland

Volgens Laagland’ Advies zijn de ervaringen met dé Woonswitch voornamelijk positief. Bij dé Woonswitch wordt gekeken of het type woning bij de persoonlijke situatie en wensen past en of de woning die wordt achtergelaten geschikt is voor doorstroming. Opgebouwde zoekduur speelt hierbij geen rol meer.

Ymere past dit woningsbemiddelingsmodel toe in Zuid-Kennemerland. In een jaar tijd zijn honderd huishoudens op deze manier bemiddeld naar een nieuwe woning. Woningcorporaties in Zuid-Kennemerland mogen 30 procent van hun beschikbare woningen zelf toewijzen. Dit met als doel de doorstroming op de huurdersmarkt te bevorderen, de leefbaarheid in de buurt te vergroten, de meest geschikte bewoner voor een woning te vinden en meer klantgericht te opereren. Ymere heeft hiervoor dé Woonswitch ontwikkeld.

Laagland’ Advies oordeelt volgens een bekendmaking van Ymere positief over dit bemiddelingsmodel. De bemiddelingen zouden naar hoge tevredenheid van de klanten verlopen. Bovendien bereikt het huishoudens die voorheen passief waren. Eén van de aandachtspunten is dat Ymere meer inzichtelijk moet maken hoe het toewijzingsproces tot stand komt. 

bron: persbericht Ymere

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS