"Ymere terughoudend met huurverhogingen"

17.10.12
"Ymere terughoudend met huurverhogingen"

Ymere benut lang niet alle huurruimte die is ontstaan door de invoering van de Donnerpunten. Dat stelt de corporatie bij het bekendmaken van de voorlopige verhuurcijfers van Amsterdam over de eerste acht maanden van 2012. Ymere houdt de meeste woningen die volgens het vernieuwde puntenstelsel in de vrije sector verhuurd mogen worden, in het sociale segment.

In totaal had Ymere op 1 januari 2012 in Amsterdam 42.855 sociale-huurwoningen en 1.610 vrije-sector huurwoningen. Voor 1.964 woningen stelde Ymere daarna een nieuw huurcontract op, omdat er mensen waren verhuisd, een renovatiewoning gereed was gekomen of omdat er nieuwbouw werd opgeleverd. 1.497 verhuringen kregen een huurprijs onder de 664 euro (sociale sector); 309 verhuringen kregen een huurprijs tussen de 664 en 900 euro; 81 verhuringen kregen een huurprijs tussen de 900 en 1000 euro en 77 verhuringen hadden een huurprijs boven de 1000 euro. Ymere verhuurde dit jaar dus 24 procent van de vrijgekomen woningen in de vrije sector; de helft daarvan was al eerder een vrije sector huurwoning.

Minder dan 4 procent van alle verhuringen had een huurprijs boven de 1000 euro. Dit waren bijna allemaal woningen waarbij de vorige huurder die hoge huur ook al betaalde. In deze prijsklasse wordt sneller verhuisd. Van alle beschikbaar gekomen sociale-huurwoningen of opgeleverde renovatie-woningen mochten 714 woningen voortaan in de vrije-sector worden verhuurd, als gevolg van het gewijzigde woningwaarderingsstelsel (de puntentelling). Daarvan hevelde Ymere  17 procent (124) daadwerkelijk over naar de vrije-sector. Ymere: "Bijna al deze woningen bleven betaalbaar voor mensen met een middeninkomen."

"80 procent blijft in sociale segment"

Bestuurder Pieter de Jong benadrukt dat Ymere een sociale verhuurder wil zijn: "We blijven vooral betaalbare huurwoningen aanbieden. De nieuwe wettelijke mogelijkheden om de huren te verhogen, benutten we daarom maar ten dele. Bij de nieuwe verhuringen zie je zowel onze ziel als onze zakelijkheid terug: minstens 80 procent van onze woningvoorraad blijft in het sociale segment, we ontzien de lagere inkomens, en gaan terughoudend om met de nieuwe mogelijkheden om de huren te verhogen.” Huurverhogingen zijn volgens hem onvermijdelijk om financieel gezond te blijven. Via Twitter neemt hij fel afstand van een recente opiniebijdrage - Corporatiesector in Amsterdam ontloopt haar kerntaak - van de linkse Amsterdamse fracties, waarin zij het huurbeleid van de corporaties hekelen: "Wat een verdrietig populistisch verhaal."Relevante links:

Nieuwe huurcontracten vooral in sociale prijsklasse (Ymere, 16-10-2012)

Linkse partijen hekelen beleid corporaties (NUL20, 15-10-2012)

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.