Ymere verkoopt laatste Leidse huurwoningen aan woningcorporatie De Sleutels

07.04.2020
Image

Woningcorporatie Ymere draagt per 1 mei haar huurwoningen in Leiden over aan collega-corporatie de Sleutels. Het gaat om 80 sociale huurwoningen en 9 vrijesectorhuurwoningen. Ymere is al een aantal jaren bezig haar woningbezit buiten de Metropoolregio Amsterdam af te stoten. Sinds de Nieuwe Woningwet worden woningcorporaties geacht zich te richten op één regio.
Met deze verkoop heeft Ymere alle sociale huurwoningen in de regio Leiden kunnen verkopen aan collega-corporaties. Remco Pols, regiomanager van Ymere is blij met de laatste overdracht. "De huurders krijgen met De Sleutels een sociale verhuurder die de regio goed kent. Tachtig van de 89 woningen in dit complex zijn sociale huurwoningen. Dat blijft zo. Betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen.”
In 2018 verkocht Ymere al het grootste deel van haar bezit in Leiden aan Portaal. Het ging bij die transactie van zo'n 91 miljoen om 867 woningen, grotendeels sociale huur. Begin 2016 trok Ymere zich terug uit Alkmaar. Voor 100 miljoen euro ontfermde de Alkmaarse corporatie Woonwaard zich over de ruim duizend sociale huurwoningen aldaar.
Ymere heeft de afgelopen jaren de opbrengst van de verkopen gebruikt voor nieuwe investeringen en het aflossen van leningen.

Trefwoorden