Zaanstad beschermt omvang sociale woningvoorraad

10.09.15
Zaanstad beschermt omvang sociale woningvoorraad
update 10 september 14.30 uur

De Zaanse sociale woningvoorraad moet de komende jaren nominaal op hetzelfde niveau blijven, zo blijkt uit de nieuwe gemeentelijke woonvisie. Parteon, ZVH, Rochdale, Eigen Haard en Wormer Wonen mogen alleen woningen verkopen dan wel liberaliseren, als zij in gelijke mate nieuwe woningen aan Zaanstad toevoegen. Het is aan de corporaties om daarover tot onderlinge afstemming te komen.

Zaanstad telt circa 27.000 sociale huurwoningen en 2500 sociale koopwoningen. “Deze voorraad is voldoende gezien ons huidige aantal huishoudens met een inkomen tot 38.000 euro. Feitelijk is nog sprake van een kleine overmaat,” zo zegt PvdA-wethouder Jeroen Olthof. Krimp moet volgens hem nadrukkelijk worden voorkomen; juist vanwege de toenemende druk op de regio. “De regio is populair. Het aantal huishoudens dat in de Amsterdam Metropool onderdak zoek stijgt sterk. Daarmee stijgt ook de vraag naar sociale huurwoningen.”

Tegelijkertijd is de doorstroming zwaar onvoldoende. Te veel sociale huurwoningen worden bewoond door mensen met een te hoog inkomen. Olthof wil het gebruik van tijdelijke huurcontracten drastisch uitbreiden. “Corporaties moeten echt meer ruimte krijgen voor het gebruik van tijdelijke huurcontracten. Als iemand aan het begin van zijn loopbaan staat en nog niet zoveel verdient, dan is het niet meer dan redelijk om een sociale huurwoning te betrekken. Maar na zes of zeven jaar heeft hij wellicht een veel beter perspectief. Dan zou iemand moeten verhuizen, dan wel een huur moeten betalen die bij zijn inkomen past.” Om dan te kunnen verhuizen, moet in de Zaanstreek de differentiatie in het woningaanbod worden verbeterd. Olthof streeft naar een nieuwbouwproductie van gemiddeld zeshonderd woningen per jaar. Een dergelijk aantal was voor de economische crisis niet ongebruikelijk. De uitbreiding is afhankelijk van de samenstelling van de wijk. “Wij streven in onze wijken – we hanteren daarbij de indeling die we voor de sociale wijkteams hanteren- naar minimaal 15 tot maximaal vijftig procent sociale huur. De totale voorraad moet heel gemengd zijn: van betaalbare sociale en vrije sector huurwoningen tot middeldure of dure koopwoningen. Dan kunnen mensen in hun eigen wijk wooncarrière maken.”

Hij verwijst naar het dorp Westzaan. “Een oudere inwoonster met een hypotheekvrije woning maar wel met een laag inkomen, zou graag naar een meer geschikte woning verhuizen. Zij wil in het dorp blijven. Om dat te kunnen realiseren, moeten we in Westzaan nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Maar in andere wijken kan de uitbreidingsbehoefte weer heel anders zijn. In de Rosmolenwijk of Poelenburg hebben we juist behoefte aan meer vrijesectorhuur.” Ontwikkelaars en beleggers willen ook boven het Noordzeekanaal wel investeren, meent Olthof.

Corporaties hebben zo hun bedenkingen bij de nieuwe woonvisie “Samen verder met Zaans Mozaiek” en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Afnemende woningverkopen en een rem op liberalisatie bedreigen de investeringen in de verbetering van de bestaande voorraad. Olthof deelt die vrees niet. “Al op korte termijn kunnen we sociale huur toevoegen. In Inverdan. In Saendelft. Dat gaat om een paar honderd woningen. De corporaties mogen vervolgens evenveel woningen afstoten. Ik ga alleen niet de precieze invulling voorschrijven, dat moeten de corporaties onderling uitzoeken,” aldus de wethouder.

 

De vijf betrokken corporaties - Wormer Wonen heeft sinds kort ook een positie in Zaanstad- zullen voor de zomer van 2016 een gezamenlijk voorstel aan de gemeente doen, zo verwacht Frank van Dooren, directeur van ZVH. "We zitten met elkaar op dezelfde lijn en zien goede mogelijkheden om aan de wens van de gemeente tegemoet te komen. Ieder pakt zijn aandeel. Parteon bijvoorbeeld heeft sterkere schouders dan ZVH. Wormer Wonen zou wel eens de corporatie kunnen zijn die in Zaanstad de grootste toevoeging realiseert." Van woningverkopen zal wel sprake moeten blijven, vindt Van Dooren. "We moeten ons bezit altijd in bepaalde mate kunnen transformeren, anders krijgen we op enig moment te maken met een verouderde woningvoorraad."

Begrenzing van het verkoopvolume hoeft voor het investeringsvolume van zijn eigen corporatie niet heel slecht uit te pakken. "Over tien jaar wil ZVH minimaal over vijfduizend goede, en betaalbare woningen beschikken. De benodigde investeringen in verbetering van onze voorraad kunnen we betalen door de verkoop van vrije sector huurwoningen. We beschikken nog over een portefeuille van vierhonderd woningen. Die brengen we in een weloverwogen tempo naar de markt," aldus Van Dooren. [BP]

 

 

 

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.