Zaanstad moet honderd nieuwbouwwoningen kopen

26.01.2012

Zaanstad moet honderd nieuwbouwwoningen afnemen

Met de garantie voor afname van niet verkochte koopwoningen loopt Zaanstad een stevig financieel risico. Er zijn veel minder woningen verkocht dan in 2010 werd verwacht. Wel hoopt de gemeente de honderd resterende woningen alsnog snel te kunnen verkopen.

Bij de introductie van de garantieregeling had de gemeente de verwachting hooguit vijftig tot zestig woningen te moeten afnemen. Door tegenvallende verkopen moet bijna tweederde deel van de 154 garanties worden ingelost. Wethouder Jeroen Olthof (PvdA) vindt niet dat de gemeente overmoedig is geweest. “We wilden de bouwproductie stimuleren. Dat doel hebben we gehaald. Door het afgeven van garanties hebben we vijf projecten met in totaal 873 woningen gerealiseerd. Dat is goed voor de doorstroming op de woningmarkt. Bovendien hebben we een bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid in de bouw. Ook dat is voor het college van groot belang.”

De woningen worden door BKZ Garantie -een speciaal opgerichte BV van de gemeente- gekocht tegen negentig procent van de oorspronkelijke vrij-op-naam prijs. Voor de financiering van de daarvoor benodigde miljoenen wordt een VROM-subsidie van 2,6 miljoen euro ingezet. Om de investering terug te krijgen, blijft volgens Olthof snelle verkoop geboden. Hij ziet daarvoor ondanks het stilvallen van de woningmarkt wel mogelijkheden. “Het zijn mooie woningen in een prijsklasse tot 250.000 euro. Als de complexen in onder meer Zaandam en Westzaan zijn opgeleverd, dan verwachten we meer belangstelling.”

Met uiteindelijk een hoge rekening voor de Zaanse burgers? Daarover wil Olthof niet speculeren. “Ook de gemeenteraad is zich bewust van het financiële risico. Het college heeft daarom diverse beheersmaatregelen genomen. In eerste instantie richten we ons op reguliere verkoop. BKZ rapporteert elk kwartaal over de verkoopresultaten. Mocht dat niet lukken, dan kunnen we alsnog andere wegen bewandelen. Denk aan verkoop aan een belegger. Al zullen we dan ons verlies moeten nemen. Ook is het denkbaar dat we aankoop door particulieren financieel makkelijker maken door de grond in erfpacht uit te geven.”

Afgelopen week publiceerde het Economisch Instituut voor de Bouw een evaluatie van het stimuleringspakket woningbouw. Volgens het EIB is de door Zaanstad toegepaste garantieregeling juist een goede manier om tegen lage kosten een tijdelijke overheidsvraag te realiseren, zonder dat sprake is van een nadelig verdringingseffect.

Bron
NUL20

Trefwoorden