Zaanstad vraagt Woningbouwimpuls-bijdrage voor Hembrugterrein en Achtersluispolder

09.09.2021
Image
Zaanstad dient opnieuw een aanvraag in voor de Woningbouwimpuls van het Rijk. Het gaat ditmaal om ruim 12 miljoen euro voor publieke investeringen die nodig zijn voor de bouw van 2.422 extra woningen op het Hembrugterrein en de Achtersluispolder. Eerder kreeg Zaanstad uit de Woningbouwimpuls een bijdrage van 9,5 miljoen euro voor de Kogerveldwijk en 11,2 miljoen voor Zaandam Centrum en 11,3 miljoen voor Zaanstad Noord. Wethouder Songül Mutluer: “Met de mogelijke toekenning van deze derde tranche van de Woningbouwimpuls kunnen we door met de versnelling van onze woningbouwplannen. Dat is gelet op het woningtekort noodzakelijk. Daar komt nog bij dat we met deze aanvraag heel goed aansluiten bij onze ambities in Zaanstad. Minimaal 50 procent van de te bouwen woningen moet vallen onder het betaalbare segment. En door de nadruk te leggen op starters en mensen met een middeninkomen, krijgen zij meer kans op de woningmarkt." De subsidie zou de bouw van 698 extra woningen op het Hembrugterrein (Zaandam Zuid) en 1.724 extra woningen in de Achtersluispolder (Zaandam Oost) mogelijk. Beide zijn complexe herontwikkelingen van bedrijventerreinen. De Woningbouwimpuls-gelden zijn bedoeld voor publieke investeringen. Wethouder Hans Krieger: “In Zaandam Zuid gaat het dan bijvoorbeeld om betere voetgangers- en fietsverbindingen naar het centrum, mobiliteitshubs en herinrichting van de Hemkade en Havenstraat. Ook in Zaandam Oost gaat het om betere fietsverbindingen en daarnaast bijvoorbeeld om extra parkeerplaatsen in de Kleurenbuurt, het vergroenen van de Vermiljoenweg-Weer-Twiskeweg en het verbeteren van buurtpleinen.” Een besluit van het Rijk wordt verwacht voor eind 2021.