Zaanstad wil 26,5 miljoen uit Woningbouwimpuls-regeling voor bouw 6000 woningen

02.07.20
Zaanstad wil 26,5 miljoen uit Woningbouwimpuls-regeling voor bouw 6000 woningen

Het Zaanse college heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk voor een bijdrage 26,5 miljoen euro uit de Woningbouwimpuls-regeling. Het geld moet de bouw mogelijk maken van 6.000 nieuwbouwwoningen in Kogerveldwijk en Zaandam-Centrum. Daarnaast wil het college investeren in maatregelen om de stikstof terug te dringen zodat nóg meer bouwprojecten uitgevoerd kunnen worden.

De Woningbouwimpuls-regeling is een regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). In totaal is eenmalig één miljard euro beschikbaar gesteld om woningbouwprojecten vlot te trekken. In het najaar wordt bekend welke aanvragen worden gehonoreerd.
Wethouders Hans Krieger (MAAK.Zaanstad) en Songül Mutluer (Wonen): “Bij toekenning van de rijksregeling zijn we in staat om een forse investering te doen van 84 miljoen euro aan maatregelen die de nieuwbouw de komende drie jaar een impuls geeft. Maar liefst 57 procent van deze nieuwbouwwoningen bestaat uit woningen in het betaalbare segment waar een groot tekort aan is. Zo krijgen starters en middeninkomens meer perspectief op de woningmarkt.”
In de Metropoolregio hebben nu zes gemeenten een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit deze regeling. In totaal kunnen daarmee ruim 26.000 woningen versneld in aanbouw worden genomen. Grootschalige, langjarige woningbouwprojecten zijn kostbaar en komen niet van de grond zonder mede-investeerders. Door de coronacrisis is er veel onzekerheid onder investeerders waardoor het lastiger wordt om de woningbouwproductie vlot te trekken. Steun vanuit het Rijk geeft investeerders meer zekerheid om nieuwe projecten op te starten.

Zaanstad wil de komende 20 jaar 15.000 tot 20.000 woningen bouwen in de bestaande wijken. Tegelijkertijd wordt er kwaliteit toegevoegd aan de buurten door investeringen in de openbare ruimte, nieuwe voorzieningen en infrastructuur. Bij de Kogerveldwijk betreft dit onder de herinrichting van de omgeving van station Kogerveld en de herinrichting van de Paltrokstraat. In het centrum gaat het om onder andere twee ondergrondse parkeergarages.

Een andere landelijke stimuleringsregeling van dezelfde omvang voor woningcorporaties was al na een half jaar overtekend. corporaties hebben plannen ingediend voor 80.000 extra sociale huurwoningen. Per woning krijgen kunnen corporaties maximaal 25.000 euro korting krijgen op de verhuurdersheffing. Voor de regeling was voor de eerste tien jaar in totaal één miljard euro beschikbaar gesteld; dit bedrag is nu al ruim overschreden.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS