Zaanstad wil 26,5 miljoen uit Woningbouwimpuls-regeling voor bouw 6000 woningen

02.07.20
Zaanstad wil 26,5 miljoen uit Woningbouwimpuls-regeling voor bouw 6000 woningen

Het Zaanse college heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk voor een bijdrage 26,5 miljoen euro uit de Woningbouwimpuls-regeling. Het geld moet de bouw mogelijk maken van 6.000 nieuwbouwwoningen in Kogerveldwijk en Zaandam-Centrum. Daarnaast wil het college investeren in maatregelen om de stikstof terug te dringen zodat nóg meer bouwprojecten uitgevoerd kunnen worden.

De Woningbouwimpuls-regeling is een regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). In totaal is eenmalig één miljard euro beschikbaar gesteld om woningbouwprojecten vlot te trekken. In het najaar wordt bekend welke aanvragen worden gehonoreerd.
Wethouders Hans Krieger (MAAK.Zaanstad) en Songül Mutluer (Wonen): “Bij toekenning van de rijksregeling zijn we in staat om een forse investering te doen van 84 miljoen euro aan maatregelen die de nieuwbouw de komende drie jaar een impuls geeft. Maar liefst 57 procent van deze nieuwbouwwoningen bestaat uit woningen in het betaalbare segment waar een groot tekort aan is. Zo krijgen starters en middeninkomens meer perspectief op de woningmarkt.”
In de Metropoolregio hebben nu zes gemeenten een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit deze regeling. In totaal kunnen daarmee ruim 26.000 woningen versneld in aanbouw worden genomen. Grootschalige, langjarige woningbouwprojecten zijn kostbaar en komen niet van de grond zonder mede-investeerders. Door de coronacrisis is er veel onzekerheid onder investeerders waardoor het lastiger wordt om de woningbouwproductie vlot te trekken. Steun vanuit het Rijk geeft investeerders meer zekerheid om nieuwe projecten op te starten.

Zaanstad wil de komende 20 jaar 15.000 tot 20.000 woningen bouwen in de bestaande wijken. Tegelijkertijd wordt er kwaliteit toegevoegd aan de buurten door investeringen in de openbare ruimte, nieuwe voorzieningen en infrastructuur. Bij de Kogerveldwijk betreft dit onder de herinrichting van de omgeving van station Kogerveld en de herinrichting van de Paltrokstraat. In het centrum gaat het om onder andere twee ondergrondse parkeergarages.

Een andere landelijke stimuleringsregeling van dezelfde omvang voor woningcorporaties was al na een half jaar overtekend. corporaties hebben plannen ingediend voor 80.000 extra sociale huurwoningen. Per woning krijgen kunnen corporaties maximaal 25.000 euro korting krijgen op de verhuurdersheffing. Voor de regeling was voor de eerste tien jaar in totaal één miljard euro beschikbaar gesteld; dit bedrag is nu al ruim overschreden.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.