Overslaan en naar de inhoud gaan

Zaanstreek-Waterland verlengt verhuisregeling voor oudere corporatiehuurders 

Image

De gemeenten en acht woningcorporaties uit Zaanstreek-Waterland verlengen de 65+ verhuisvoordeelregeling met een half jaar tot 1 januari 2024. Ouderen die een grotere (gezins-) woning huren van een corporatie kunnen naar een gelijkvloerse woning verhuizen met behoud van de ‘oude’ huur. Daarnaast ontvangen zij een verhuisvergoeding van € 1.000 en indien gewenst kunnen zij begeleiding krijgen van een doorstroommakelaar van de corporaties. Met deze maatregel willen de gemeenten en corporaties meer doorstroming op de woningmarkt realiseren. 

De verhuisregeling is een al langer lopende proef die startte in 2021. Door de verlenging loopt de proef door tot en met het einde van dit jaar. Het komende half jaar evalueren gemeenten en corporaties de resultaten van de proef over de afgelopen twee jaar en nemen zij een besluit of dit een vaste regeling wordt.

"We zien dat de regeling zijn vruchten afwerpt. Ouderen stromen door naar een gelijkvloerse woning en de corporaties kunnen de grotere huizen die vrijkomen verhuren aan gezinnen. Deze doorstroming is broodnodig in de krappe woningmarkt in Zaanstreek-Waterland. Daarnaast is een fijne en passende woning belangrijk om prettig oud te kunnen worden. Ouderen die gebruik maakten van de regeling zijn erg tevreden. Naast het gelijkvloers wonen geven zij onder andere aan dat zij door de verhuizing nu dichter bij voorzieningen of dichter bij familie wonen. Allemaal factoren die eraan bijdragen dat ouderen op een prettige manier oud kunnen worden en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen” aldus wethouder Van der Laan van Zaanstad.

De 65+ verhuisvoordeelregeling geldt voor huishoudens die bestaan uit maximaal twee volwassen personen (alleen of met partner, geen inwonende kinderen), en minimaal een lid van het huishouden is 65 jaar of ouder. Het betreft huurders van een corporatiewoning in de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Intermaris, Wooncompagnie, Rochdale, Eigen Haard, WormerWonen, Woonzorg Nederland, ZVH en Parteon passen de regeling toe. Ook dient het huishoudinkomen lager te zijn dan de inkomensgrens die het Rijk vaststelt voor de toewijzing van sociale huurwoningen.

Zie onderstaand achtergrondartikel over de start van de proef.