12 procent van jonge gezinnen verlaat Amsterdam in 2018

26.06.19
12 procent van jonge gezinnen verlaat Amsterdam in 2018

In 2018 verhuisde 1 op de 9 gezinnen met kinderen jonger dan vier jaar uit Amsterdam naar een andere gemeente, bijna net zo veel als in het piekjaar 2017. Ook uit de andere drie grote steden vertrokken wederom meer jonge gezinnen dan uit kleinere gemeenten, uit Utrecht 9 procent en Rotterdam 8 procent. Gezinnen met een hoger inkomen verlaten de grote stad het vaakst, evenals gezinnen zonder migratieachtergrond. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het CBS.

Van oudsher verlaten veel huishoudens de stad in de fase van gezinsvorming. Gezinnen verhuizen vooral als de kinderen nog niet naar de basisschool gaan. Uit het WOON2018 onderzoek komt naar voren dat het ontbreken van een tuin of voldoende kamers belangrijke verhuisredenen zijn. Vanaf het uitbreken van de kredietcrisis trokken minder gezinnen weg, ongetwijfeld vanwege onzekerheid over werk, toekomstig inkomen en de ontwikkeling van de huizenmarkt. Een deel kon niet verhuizen omdat hun woning in de stad financieel 'onder water stond'. Het dieptepunt wordt in 2012 bereikt. Daarna neemt het aandeel jonge gezinnen dat de stad verlaat jaar op jaar toe tot 2017. Aanvankelijk werd nog rekening gehouden met een tijdelijk 'inhaaleffect', maar de trek uit de stad bleef toenemen. Deze ontwikkeling loopt parallel met de stijgende huizenprijzen. Ook jonge gezinnen met een hoger inkomen slagen er niet meer in een koopwoning naar hun wens binnen de stadsgrenzen te vinden. De uitstroom in 2018 is iets kleiner dan in 2017 (11,6% versus 11,7%), dus wellicht is het verzadigingspunt bereikt. Uit eerder onderzoek van het CBS bleek dat tot 40 procent van de Amsterdamse gezinnen binnen vier jaar na de geboorte van het eerste kind afscheid neemt van de stad. Jonge gezinnen verhuizen met name naar kleinere gemeenten in de directe regio.

Hoe hoger het huishoudensinkomen van jonge gezinnen is, hoe groter de kans dat zij vanuit de grote steden naar een andere gemeente verhuizen. Van de jonge gezinnen die behoren tot de hoogste 20%-inkomensgroep verhuisde 11 procent in 2018 vanuit een van de vier grote steden naar een andere gemeente. Bij de laagste 20%-inkomensgroep was dit 5 procent. Minder welvarende jonge gezinnen blijven na een verhuizing vaker in de grote stad wonen. Ook jonge gezinnen met een migratieachtergrond verhuizen minder vaak uit de grote stad. Dat is ook het geval als rekening wordt gehouden met verschillen in huishoudensinkomen en eigendom van de woning.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS