127 woningen op voormalig Nuon-terrein Zaandam

11.08.17
127 woningen op voormalig Nuon-terrein Zaandam

Bouwbedrijf Verwelius en de gemeente Zaanstad hebben een overeenkomst getekend voor de herontwikkeling van het voormalige Nuon-terrein aan de Westzijde in Zaandam. Aan de westelijke Zaanoever verrijzen in totaal 127 woningen. De bouwplannen voorzien in een appartementengebouw met honderd woningen en twee penthouses, een complex met 16 appartementen, zeven herenhuizen en twee grondgebonden woningen.

Het voormalige NUON-terrein wacht al decennia op een nieuwe bestemming. Op het terrein was tot 1952 de lokale gasfabriek gevestigd. Dat heeft bodemverontreiniging veroorzaakt, die begin deze eeuw is gesaneerd. Daardoor is nu woningbouw mogelijk. Wethouder Dennis Straat is blij met de overeenkomst. "We willen braakliggende terreinen langs de Zaan graag nieuw leven inblazen. Dit plan zorgt voor extra woningen en we geven de leefbaarheid in de omgeving er een impuls mee. Dat is echt een heel positieve ontwikkeling. Er wordt aan de Zaanse woningvoorraad een uniek woonmilieu toegevoegd, direct aan de Zaan, dichtbij het stadshart en door de ligging naast de Prins Bernhardbrug bepalend voor het aangezicht van de stad."

In het plan is veel aandacht besteed aan de inpassing in de stad. Belangrijk is dat de Zaan weer zichtbaar en toegankelijk wordt. Langs een deel van de oever van de Zaan is daarom een openbare route gepland. De ontwikkeling van het gebied levert een bijdrage aan het programma MAAK.Zaanstad. Daarin is de opgave geformuleerd om binnenstedelijk 15.000 tot 20.000 extra woningen te realiseren.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS