Overslaan en naar de inhoud gaan

In 2023 2.809 sociale huurwoningen in aanbouw genomen in Amsterdam

Image

Ondanks de gestegen inflatie, hogere bouwkosten en lagere opbrengsten zijn er in 2023 meer dan vijfduizend woningen in aanbouw genomen. In meerderheid gaat het om woningen in het gereguleerde segment. Er is gestart met de bouw van 2.809 sociale huurwoningen, waarvan ruim 2.600 woningen door corporaties.

Hier bovenop is gestart met de bouw van 731 dure huurwoningen en 1.300 koopwoningen, waarvan 45 koopwoningen met een prijs tot 355.000 euro. In het middeldure huursegment zijn 314 woningen met een huur tussen de  808,06 en 1.175,72 euro per maand in aanbouw genomen.

Uit de definitieve productiecijfers van de gemeente Amsterdam blijkt dat de ambitie van het college (7.500 nieuwe woningen) niet wordt gehaald. Aan die ambitie doet wethouder Van Dantzig van stedelijke ontwikkeling en woningbouw voor 2024 niks af, maar hij waarschuwt dat ook dit jaar een moeilijk jaar wordt. “Het zijn zware tijden voor de woningbouw en dat merken we. Ik ben trots op wat er wordt gebouwd. Vergeleken met eerdere crisisjaren doen we het goed, dankzij hard werken door alle partijen. Komend jaar blijft het een uitdaging om de ambitie te halen.”

Amsterdam heeft op meerdere fronten actie ondernomen. Er zijn eind 2022 tijdelijke maatregelen getroffen, zoals het matigen van de CPI-indexering en het verlengen van de Transformatie-Impuls. Deze maatregelen zijn in 2024 verlengd. De gemeente is voor de bouw van woningen afhankelijk van marktpartijen, particulieren en woningcorporaties. Over het stimuleren van de woningbouw is september vorig jaar het Doorbouwakkoord Amsterdam afgesloten. En de crisismaatregel ‘herijking grondprijzen’ loopt door. Zo kunnen ontwikkelende partijen die aan de vooravond van start van bouw staan de gemeente, mits grondeigenaar, verzoeken om éénmalig eerder afgesproken grondprijzen tegen het licht te houden. Dit kan leiden tot lagere grondprijzen.