33.00 Euro grens gaat toch in op 1 januari

29.10.10

33.000 Euro grens gaat toch in op 1 januari

Vanaf  januari moeten corporaties minimaal 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen (huur tot 648 euro) toewijzen aan huishoudens met een inkomen onder 33.000 euro om. Ook moeten investeringen in maatschappelijk vastgoed voortaan worden aanbesteed. De Kamer stemde op 28 oktober in met invoering van de ministeriële regeling daarover. Het nieuwe kabinet geeft daarmee uitvoering aan een Europese beschikking over staatssteun uit december 2009.

Lagere middeninkomens zien daarmee hun kansen nog verder zakken om een woning in de stadsregio te huren. Op de huidige woningmarkt zijn er voor hen geen alternatieven. Aedes, Woonbond en VNG hebben eerder meermaals aangegeven dat de regeling op deze korte termijn de problemen op de vastgelopen woningmarkt verder zal verergeren. Dit heeft de Kamer er eerder dit jaar een aantal keer toe gebracht om via moties te vragen om nader onderzoek naar de effecten en om uitstel van de invoering. 

In het debat drongen Kamerleden er opnieuw bij de minister op aan het gesprek met Brussel te heropenen. Een belangrijk deel van de Kamer vond invoering van de regeling per 1 januari nog steeds ongewenst.

Minister Donner bleef echter bij het standpunt van zijn voorgangers dat hij geen andere keuze heeft dan de regeling uit te voeren. Hij achtte het hanteren van een inkomensgrens onvermijdelijk aangezien Europa vraagt om het afbakenen van een doelgroep ‘sociaal achtergestelden.’ Ook bij andere wetgeving, op het gebied van volkshuisvesting en daarbuiten, worden inkomenscriteria gehanteerd, aldus de minister. 

Een  motie waarin werd aangedrongen op uitstel van invoering en waarin de minister werd gevraagd opnieuw met de Europese Commissie te onderhandelen, haalde het  niet omdat CDA en PVV haar niet steunden.

 

Bron:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS