90 procent regeling vooral een regioprobleem

04.04.11

90 procent regeling vooral een regioprobleem

De praktijk van de woningtoewijzing zal in Amsterdam niet drastisch wijzigen onder invloed van de inkomensgrens die sinds 1 januari geldt voor corporatiewoningen. Dat geldt wel voor veel regiogemeenten. Vooral in Ouder-Amsterdam en Landsmeer krijgen lagere inkomensgroepen eerder kans op een woning ten koste van middeninkomens.

Corporaties dienen sinds 1 januari 90 procent van hun sociale huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen onder  € 33.164. Voor individuele huishoudens met een inkomen net boven die grens kan dit nare consequenties hebben, zoals uitvoerig beschreven in de pers. Maar uit de ‘Rapportage Woonruimteverdeling 2010 Stadsregio Amsterdam’ valt af te leiden dat de nieuwe inkomensgrens grosso modo redelijke spoort met de Amsterdamse praktijk. In 2010 werd in Amsterdam 87 procent van de corporatiewoningen toegewezen aan inkomens beneden de inkomensgrens. Daarbij zijn verhuringen van onzelfstandige eenheden, studentenwoningen en via tijdelijke huurcontracten nog niet meegeteld, terwijl zij wel vallen onder de 90% regeling.

De consequenties zijn groter voor regiogemeenten. In de gehele Stadsregio werd 83 procent van de sociale huurwoningen in 2010 toegewezen aan de bedoelde inkomensgroep.  Vooral in Ouder-Amstel, Landsmeer, Waterland, Beemster en Oostzaan verhuren corporaties relatief veel sociale huurwoningen  aan huishoudens met een hoger inkomen.Plaats


< € 33.000


Ouder-Amstel


49%


Landsmeer


55%


Waterland


62%


Beemster


66%


Oostzaan


69%


Amstelveen


74%


Haarlemmermeer


74%


Zaanstad


75%


Aalsmeer


77%


Purmerend


77%


Wormerland


79%


Amsterdam


87%


Zeevang


87%


Uithoorn


88%


Edam-Volendam


90%


Diemen


94%


Stadsregio


83%

bron: ‘Rapportage Woonruimteverdeling 2010 Stadsregio Amsterdam’ 

 

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.