Overslaan en naar de inhoud gaan

Aangepaste normen voor woningdelers

Wethouder Ossel van Volkshuisvesting heeft nieuwe normen voor woningdelers naar de gemeenteraad gestuurd. Als zijn voorstel op 22 januari wordt aangenomen, moeten alle woongroepsleden vanaf 1 juli a.s. beschikken over gemiddeld vijftien vierkante meter aan gebruiksoppervlak (GBO) exclusief een gezamenlijke woonkamer van dezelfde grootte. Bij woongroepen en kamerverhuur van vijf of meer personen worden van de eigenaren ook geluidsreducerende maatregelen verwacht.

In december ontstond er in de raadscommissie voor wonen nog verwarring over de oppervlaktenormen die Ossel wilde invoeren. Eerder was door VVD-raadslid Daniel van der Ree een minimumoppervlak van twaalf vierkante meter per persoon gesuggereerd. Dat is de norm zoals die in Rotterdam wordt gebruikt en ook in het Bouwbesluit staat. Dat getal werd ook overgenomen in de raadsvoordracht, maar daarbovenop kwamen nog de gemeenschappelijke voorzieningen als woonkamer, badkamer, toilet en gang. Van der Ree was verbijsterd. Ook andere partijen waren ontevreden over het voorstel en wilden meer duidelijkheid over de handhaving van de nieuwe regels en aanpak van geluidsoverlast.

Met zijn aangepaste plan hoopt Ossel de belangrijkste bezwaren in de gemeenteraad weg te nemen. Bij Van der Ree is dat niet gelukt. Hij vindt ook het nieuwe voorstel slecht. “In de Pijp zitten nu veel studenten met zijn drieën op een woning van vijftig vierkante meter. Ik zie Ossel die mensen nog niet zo snel op straat zetten, terwijl dat wel uit zijn voorstel volgt.” PvdA-raadslid Michiel Mulder is wél tevreden over de nieuwe normen. Al moeten die nog in zijn fractie worden besproken. “Het lijkt erop dat hier een goede route is gevonden om woningdelen mogelijk te maken en tegelijkertijd overlast zoveel mogelijk te voorkomen.” In het nieuwe plan is naar zijn idee ook de handhaving beter geregeld. De regels zijn duidelijker, ook als het gaat om het tegengaan van geluidsoverlast.”

Door de opstelling van de PvdA is de kans groot dat het nieuwe voorstel over woningdelen zonder grote wijzigingen door de gemeenteraad wordt aangenomen. Sommige juristen verwachten echter dat eigenaren waartegen wordt opgetreden op basis van de nieuwe regels, deze bij de rechter zullen aanvechten. “Voor de nieuwe normen bestaat geen enkele juridische grondslag”, meent juridisch adviseur Sven Sauër. Ook Martijn van Winnen van Winnen & Co twijfelt aan de juridische houdbaarheid van de nieuwe regels in de praktijk. “Het aanbod voor woningdelers wordt er ook nauwelijks mee verruimd.”

In het aangepaste voorstel kiest Ossel voor een totaaloppervlak per woning, niet elke slaapkamer en gemeenschappelijke ruimte hoeft afzonderlijk 15 m2 te zijn. De ondergrens voor een woongroep van drie personen wordt daarmee 60 m2 GBO, voor vier mensen is een woning met een minimumoppervlak van 75 m2 nodig.