Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg IJmeerverbinding op de lange baan

Image

De aanleg van de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere is voor de komende vijftien jaar niet aan de orde. Pas als Almere is uitgebreid met 25.000 woningen, dan wordt de noodzaak van een extra verbinding opnieuw bekeken. Zo blijkt uit de donderdag gepresenteerde Rijksstructuurvisie voor de ontwikkeling van Amsterdam, Almere en Markermeer.
In de visie van het Rijk bestaat de komende dertig jaar behoefte aan 440.000 nieuwe woningen in het noordelijke deel van de Randstad. Daarvan moeten er zestigduizend in Almere worden gebouwd. De verdubbeling van Almere vraagt een betere infrastructuur. Vooralsnog wordt in die vraag voorzien door uitbreiding van de A6 en gedeeltelijke uitbreiding van de bestaande treinsporen.
Wethouder Henk Mulder van Almere toonde zich tijdens de presentatie van de structuurvisie niet ontevreden met de opstelling van het Rijk. "Het Rijk erkent voluit de positie van Almere. We krijgen de mogelijkheid om de komende jaren op een organische manier verder te groeien. Uitbreiding kan de komende jaren plaatsvinden in Almere-Poort, Almere-Hout, Oosterwold en Centrum-Weerwater."
Er wordt niet alleen geïnvesteerd in verbetering van de infrastructuur. Om de uitbreiding van de stad financieel mogelijk te maken stort het kabinet de grondopbrengst van 15.000 woningen op terreinen van het Rijk in een speciaal Almerefonds. Ook wordt mogelijk de uitkering uit het Gemeentefonds aangepast aan de snelle groei.
Mocht de IJmeerverbinding uiteindelijk niet worden gebouwd, dan heeft dat volgens Mulder wel grote consequenties voor de groei van Almere. Dan valt de dichte bebouwing van Almere-Pampus met 25.000 woningen niet te realiseren en zal Almere niet met in totaal 60.000 woningen worden uitgebreid.