Aanleg Zaans warmtenet van start

23.01.19
Archieffoto: aanleg NUON warmtenet
Aanleg Zaans warmtenet van start
De eerste buis voor de aanleg van een Zaans warmtenet gaat deze maand de grond in. Als eerste worden woningen aangesloten van de woningcorporaties Parteon en Rochdale in Peldersveld in Zaandam Oost. Ook een aantal particuliere woningeigenaren in de wijk heeft ingestemd met aansluiting. Met andere vastgoedeigenaren wordt nog onderhandeld over aansluiting. Bijvoorbeeld met de VvE van flatgebouw Pharus, met de scholen en zorgcentra in het gebied en met ontwikkelaars van de nieuwbouwprojecten Oostzijderpark en Gouwpark. Eerder is al langdurig onderhandeld met de nu betrokken partijen waaronder de corporaties over de voorwaarden, garanties en financiering van het project.
 
De aanleg van de eerste fase van het Zaanse warmtenet kan duurzame warmte leveren aan ruim 2200 woningen en bedrijven in Zaandam Oost. Eerder werd al begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van de biomassacentrale die de eerste warmtebron voor het Zaanse warmtenet wordt. Het Zaanse warmtenet wordt een open net, waarbij meerdere leveranciers van warmtebronnen gebruik kunnen maken van het leidingennetwerk. In eerste instantie is de biomassacentrale van Bio Forte Zaanstad BV de warmtebron. Maar in de toekomst hoopt men dat ook andere partijen warmte gaan leveren, zoals bijvoorbeeld de Zaanse industrie hun restwarmte of geothermie. Afnemers kunnen dan zelf voor een leverancier kiezen. Dit moet zorgen voor concurrentie op prijs. Als alles volgens planning verloopt hebben de eerste inwoners van Zaanstad in de winter van 2019/2020 duurzame warmte.
 
Het Zaans Warmtenet wordt gerealiseerd door ENGIE, Bio Forte Zaanstad BV en Warmtenetwerk Zaanstad BV. ENGIE helpt bedrijven, overheden en consumenten zo snel en kostenefficiënt mogelijk de stap naar een 100 porcent duurzame energiehuishouding te maken. Bio Forte Zaanstad BV exploiteert biomassacentrales in België en Nederland met brandstof van lokaal snoeiafval. Het Warmtenetwerk Zaanstad BV is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zaanstad, Firan en PDENH (Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland). Firan, levert de kennis, ervaring en investeringskracht om de infrastructuur te ontwikkelen, aan te leggen en te beheren, PDENH is medefinancier. De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Het warmtenetwerk is één van de stappen hierin.
 
Voor meer informatie kijk op warmtenet.zaanstad.nl
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS