Aanpak woon- en andere fraude in flatgebouw Brandaris in Zaandam

15.03.2019
Image

De gemeente Zaanstad wil de veiligheid en leefbaarheid in en om de flat Brandaris in de wijk Peldersveld in Zaandam vergroten en een einde maken aan gesignaleerde misstanden en ondermijning. Daarom gaat binnenkort het project 'Aanpak Brandaris' van start. Doel is om met gerichte controles enerzijds misstanden als belasting-, uitkerings-, en woonfraude op te sporen en aan te pakken en anderzijds waar nodig zorg en ondersteuning te bieden aan de kwetsbare bewoners.

Rochdale is eigenaar en verhuurder van de flat. Veel bewoners in de Brandaris krijgen ondersteuning vanuit het Jeugd- en Sociaal Wijkteam van de gemeente. Daarnaast zijn er veel klachten over afvaloverlast, diefstal, bedreiging en geluidshinder en zijn er signalen die wijzen op criminele activiteiten. In de flat met 382 sociale huurwoningen, waarin bijna de helft van de bewoners een beroep doet op een uitkering op een sociale voorziening, is veel sprake van armoede- en zorg-gerelateerde problemen. Ook zijn er veel signalen die wijzen op fraude en ondermijning. Dat vraagt volgens de gemeente om een gemeenschappelijke en integrale aanpak.

Bewoners hebben van de gemeente Zaanstad een brief ontvangen met meer informatie over de aanpak en een mogelijk bezoek van een onderzoeksteam. Rochdale maakt geen onderdeel uit van dit onderzoeksteam.