Achterstanden bij Huurcommissie in coronajaar enorm opgelopen

19.05.2021
Image
Eind 2020 lagen er bij de Huurcommissie nog 9.408 verzoeken op behandeling te wachten, tegenover 5.875 een jaar eerder. Dat deze 'werkvoorraad' zo is opgelopen wijt voorzitter Asje van Dijk volledig aan de pandemie: "Wat die snelheid betreft hebben we een beroerd jaar achter de rug. Door de coronamaatregelen werd onze werklocatie gesloten. Maandenlang konden we geen onderzoek in woningen uitvoeren om gebreken te beoordelen of de puntentelling te doen voor het vaststellen van een redelijke huurprijs. Ook zittingen om hoor en wederhoor toe te passen konden niet meer plaatsvinden." Overigens nam ook het aantal verzoeken met enkele duizenden toe.
 
Na jaren van afname wendden zich vanaf 2017 weer meer huurders en verhuurders tot de huurcommissie. In 2020 groeide met name het aantal huurverhogingsverschillen. Veelal kunnen die eenvoudig worden afgedaan, meestal ten nadele van de huurder. De  Huurcommissie handelde dan ook in 2020 bijna al deze geschillen binnen vier maanden (de norm) af. 
Dat gold niet voor veel andere geschillen. Sinds de pandemie liepen de bestaande achterstanden in snel tempo verder op. Pas in het najaar besluit men als uitweg uit het moeras over te gaan om andere werkwijzen, onder leiding van de nieuwe voorzitter Van Dijk. De zittingspraktijk van voor de pandemie wordt vaarwel gezegd; schriftelijke afhandeling - een voorzittersuitspraak op basis van een onderzoeksrapport - wordt de norm. Daarnaast komen er videozittingen. Begin november is ook de eerste fysieke bijeenkomst sinds half maart. En ook de eerste voorzittersuitspraken nieuwe stijl worden in november verstuurd.
 
Uiteindelijk lukt het toch nog in 2020 ruim 8.500 verzoekschriften af te doen. Maar de achterstand is enorm. Volgens Van Dijk wordt 2021 het jaar van de waarheid voor de Huurcommissie: "Met ons actieplan ‘Aanpak achterstanden’ willen we het tij keren en beogen we eind 2021 de wettelijke doorlooptijden weer te realiseren. We hebben 2021 om die reden als het jaar van het 'waarmaken' benoemd."

(klik voor vergroting)