Aedes pleit voor ander huurbeleid

31.01.2012

Aedes pleit voor ander huurbeleid

Aedes, de branchevereninging van woningcorporaties, wil de doorstroming op de woningmarkt bevorderen door de grote verschillen in huur tussen lang zittende en nieuwe huurders kleiner te maken. In een brief aan de Tweede Kamer bepleit Aedes een 'huursombenadering' als alternatief voor het huidige inflatievolgend huurbeleid. Woensdag 1 februari komt het huurbeleid voor de komende periode aan de orde in de Kamer.

Aedes en de Woonbond hebben herhaaldelijk aangegeven dat zij niet gelukkig zijn met de keuzes voor het huurbeleid van dit kabinet. Het huidige huurbeleid bevordert in hun ogen de stagnatie in de huursector. Als alternatief propageren zij een huursombenadering. Daarbij krijgen corporaties ruimte huren van zittende huurders meer te laten stijgen, terwijl de totale huurstijging van alle huurders wordt beperkt tot een af te spreken percentage. Dat geeft ruimte aan corporaties om huren door vrije inzet van verschillende instrumenten meer aan te laten sluiten bij de marktomstandigheden.  Door het huidige voornamelijk inflatievolgend huurbeleid voor zittende huurders en aanzienlijk hogere huren voor nieuwe of verhuizende huurders, wordt volgens beide partijen de doorstroming eerder belemmerd dan bevorderd.

Aedes zou graag zien dat op termijn de WOZ-waarde een grotere invloed krijgt op de huur. Er ontstaan dan vanzelf verschillen in huurprijzen, aansluitend bij regionale woningmarkten.

In de brief van Aedes komen ook andere aspecten van het huurbeleid aan de orde, waaronder de huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven 43.000 euro, scheefwonen en een Amsterdamse pilot met doorstroomcontracten, het stopzetten van het experiment Huur-op-Maat, de afnemende doorstroom en de problemen op de woningmarkt van middeninkomens. Aedes blijft benadrukken dat het onontkoombaar is de woningmarkt integraal te hervormen. 

 

Bron
NUL20