AFWC: "Van der Laan had een groot hart voor wonen"

11.10.17
Burgemeester Van der Laan bezoekt de Diamantbuurt in 2010 - foto: Stadgenoot
AFWC: "Van der Laan had een groot hart voor wonen"
Directeur Egbert de Vries van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties herdenkt de overleden burgemeester Eberhard van der Laan als persoon die veel heeft betekend voor de volkshuisvesting in Amsterdam en Nederland.
 
In zijn memoriam schrijft De Vries: "Reeds in de jaren ’80 zette hij zich als assistent van wethouder Jan Schaefer in voor de kwaliteit van het wonen in de stad. Dat memoreerde hij nog tijdens het interview in VPRO’s Zomergasten afgelopen zomer. Als minister van Wonen, Wijken en Integratie maakte hij zich sterk voor niet alleen investeringen in woningen (“in stenen”),  maar zeker ook in sociale binding tussen inwoners (“in mensen”).  
Sinds 2010 is hij onze burgemeester. In die jaren lijkt het de stad steeds voorspoediger te gaan. Maar ook waarschuwde hij voor de keerzijde. “De kloof tussen arm en rijk wordt groter”, stelde hij. Een zorg die de Amsterdamse woningcorporaties met hem delen. Via woningmarktbeleid hopen wij tweedeling van onze stad te voorkomen en voldoende passende woonruimte te kunnen blijven bieden voor mensen met lage inkomens, die niet zonder onze steun aan woonruimte kunnen komen.
De leiderschapskwaliteiten van burgemeester Van der Laan kwamen optimaal tot uitdrukking bij de aanpak van overlastgevers in de woonomgeving. Hij heeft er voor heeft gezorgd dat verschillende instanties goed met elkaar samenwerken om onze stad een stuk veiliger te maken onder de noemer Treiteraanpak. Dankzij de inzet van Eberhard Van der Laan worden nu de slachtoffers gesteund; de Amsterdammers die in hun woonomgeving stelselmatig worden getreiterd, bedreigd en geïntimideerd. De veroorzakers worden hard aangepakt en moeten zo nodig vertrekken. Niet de slachtoffers. De corporaties zijn hem dankbaar voor dit beleid."
De tekst staat op de AFWC-site
 
P.S
Op vrijdag 13 oktober is er gelegenheid om afscheid te nemen van burgemeester Van der Laan. In het Concertgebouw kan men langs de kist lopen om de burgemeester een laatste groet te brengen. Dit kan tussen 10.00 en 20.00 uur. Ook staan op zaterdag 14 oktober om 13.00 uur alle bussen, metro’s, trams en veren in Amsterdam één minuut stil. De minuut OV-stilte is een initiatief vanuit vervoerbedrijf GVB, ook vervoerbedrijf EBS doet mee. Meer informatie 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.