Overslaan en naar de inhoud gaan

De Alliantie neemt 63 woningen in Huizen over van Mooiland

Image

De landelijke corporatie Mooiland is bezig met een uitverkoop. De Alliantie neemt de 63 woningen van Mooiland in Huizen over. Ook elders in het land stoot Mooiland dezer maanden honderden woningen af, bij voorkeur aan andere corporaties. In de kop van Noord-Holland lukte dat niet. Daar wordt de commerciële woningverhuurder Heimstaden eigenaar van de 673 sociale huurwoningen van Mooiland.

De corporatie is sinds 2016 aan het snoeien om een einde te maken aan de versnippering van haar woningbezit. Op dat moment had Mooiland bezit in 130 gemeenten. Bestuurder Anne Wilbers, voorheen directeur van de Alliantie Amsterdam, is sindsdien bezig het woningbezit buiten 'het kerngebied' af te stoten. Het kerngebied is Noordoost-Brabant/Gennep en de BAAN-regio (Brede, Apeldoorn en de stadsregio Arnhem-Nijmegen). Per 2024 wil Mooiland 8.000 woningen verkocht hebben. Tegen het einde van 2020 verwacht zij ruim 4.500 daarvan te hebben afgestoten.
De corporatie streeft ernaar de woningen onder te brengen bij andere corporaties. In de kop van Noord-Holland lukte dat niet en kwam Mooiland uit bij de van oorsprong Scandinavische woningverhuurder Heimstaden, een snel groeiende partij in Nederland. Heimstaden neemt de bestaande huurcontracten en de daarin vastgelegde rechten en plichten over.

Eind 2023 verwacht de corporatie zo'n 20.000 sociale huurwoningen in bezit te hebben.