Almere Hout Noord wordt ultra duurzaam

02.02.10

Almere Hout Noord wordt ultra duurzaam

Op 28 januari presenteerden Almere en woningcorporatie Ymere hun ontwikkelingsplan voor Almere Hout Noord. Centraal in dit plan staat volgens beide partijen het stimuleren van initiatieven van onderop; ideeën en gedachten van de mensen zelf: ‘De wijk voor initiatieven’. De ambities zijn hoog. De nieuwe wijk moet niet alleen ‘sociaal duurzaam’ worden, maar ook ‘economisch en ecologisch toekomstbestendig’. Het plan is om begin 2012 te starten met de bouw. Er komen ongeveer 4.300 woningen in een ‘dynamisch stadsdorp’ met vooral grondgebonden woningen (78 procent).

In maart 2008 daagde de gemeente Almere woningcorporaties uit te komen met een definitie van een sociaal duurzame wijk en in een essay te beschrijven hoe Almere Hout Noord kan worden ontwikkeld tot een wijk waar níet het marktdenken centraal staat, maar waar het gaat om de mensen die in de wijk wonen en werken. In twee rondes werd uiteindelijk Ymere uitverkoren de plannen verder uit te werken. Ymere, zo beargumenteerde de beoordelingscommissie, zou het beste in staat zijn toekomstige bewoners bij de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van de wijk te betrekken.
Het ontwikkelingsplan van de wijk voorziet in 70 procent vrijesector woningen, 30 procent sociale huur/koop en ook 30 procent particulier opdrachtgeverschap. Nadrukkelijk wordt gestreefd naar een mix van wonen en werken.
Toekomstige bewoners, ondernemers en instellingen worden uitgedaagd zelf met initiatieven te komen. Buurtschuren, Ontmoetingsroutes, Kanspanden en Talenthuizen moeten hen helpen ideeën te ontwikkelen en in praktijk te brengen. Met name in de Noorderhoutlaan, de hoofdstraat die als een rode draad door de wijk loopt, is sprake van een mix van woningen, detailhandel en ondernemingen, horeca en voorzieningen. Er wordt aangezet tot een Participatie Onderneming, die initiatieven uit de wijk aanjaagt, mogelijk maakt en beloont.

Almere Hout Noord moet een economisch en ecologisch duurzame wijk worden. Economische duurzaamheid vertaalt zich met name in het dichten van het ‘gat tussen zolder en bedrijventerrein’; er komen talloze mogelijkheden voor kleine en middelgrote bedrijven, van de zolderkamer tot het geplande regionale bedrijventerrein A6-park.
Hout Noord moet een energieonafhankelijke en klimaatneutrale wijk worden. Er liggen plannen op het gebied van bijvoorbeeld warmte- en energieopwekking, het scheiden van afvalwaterstromen, het toepassen van de Cradle-to-Cradle filosofie en het opwekken van eigen windenergie.

Begin 2012 moet de bouw van Almere Hout Noord starten. Het Ontwikkelingsplan wordt in 2010 en 2011 vertaald in een bestemmingsplan, de eerste fase in het verkaveling- en inrichtingsplan wordt uitgewerkt, de hoofdinfrastructuur en energie-infrastructuur worden uitgediept, er worden voorbereidingen getroffen om de grond bouwrijp te maken en de Participatie Onderneming wordt verder ingevuld. Almere en Ymere moeten nog definitieve afspraken maken over samenwerkingsmodel.
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.