Almere Hout Noord wordt ultra duurzaam

02.02.10

Almere Hout Noord wordt ultra duurzaam

Op 28 januari presenteerden Almere en woningcorporatie Ymere hun ontwikkelingsplan voor Almere Hout Noord. Centraal in dit plan staat volgens beide partijen het stimuleren van initiatieven van onderop; ideeën en gedachten van de mensen zelf: ‘De wijk voor initiatieven’. De ambities zijn hoog. De nieuwe wijk moet niet alleen ‘sociaal duurzaam’ worden, maar ook ‘economisch en ecologisch toekomstbestendig’. Het plan is om begin 2012 te starten met de bouw. Er komen ongeveer 4.300 woningen in een ‘dynamisch stadsdorp’ met vooral grondgebonden woningen (78 procent).

In maart 2008 daagde de gemeente Almere woningcorporaties uit te komen met een definitie van een sociaal duurzame wijk en in een essay te beschrijven hoe Almere Hout Noord kan worden ontwikkeld tot een wijk waar níet het marktdenken centraal staat, maar waar het gaat om de mensen die in de wijk wonen en werken. In twee rondes werd uiteindelijk Ymere uitverkoren de plannen verder uit te werken. Ymere, zo beargumenteerde de beoordelingscommissie, zou het beste in staat zijn toekomstige bewoners bij de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van de wijk te betrekken.
Het ontwikkelingsplan van de wijk voorziet in 70 procent vrijesector woningen, 30 procent sociale huur/koop en ook 30 procent particulier opdrachtgeverschap. Nadrukkelijk wordt gestreefd naar een mix van wonen en werken.
Toekomstige bewoners, ondernemers en instellingen worden uitgedaagd zelf met initiatieven te komen. Buurtschuren, Ontmoetingsroutes, Kanspanden en Talenthuizen moeten hen helpen ideeën te ontwikkelen en in praktijk te brengen. Met name in de Noorderhoutlaan, de hoofdstraat die als een rode draad door de wijk loopt, is sprake van een mix van woningen, detailhandel en ondernemingen, horeca en voorzieningen. Er wordt aangezet tot een Participatie Onderneming, die initiatieven uit de wijk aanjaagt, mogelijk maakt en beloont.

Almere Hout Noord moet een economisch en ecologisch duurzame wijk worden. Economische duurzaamheid vertaalt zich met name in het dichten van het ‘gat tussen zolder en bedrijventerrein’; er komen talloze mogelijkheden voor kleine en middelgrote bedrijven, van de zolderkamer tot het geplande regionale bedrijventerrein A6-park.
Hout Noord moet een energieonafhankelijke en klimaatneutrale wijk worden. Er liggen plannen op het gebied van bijvoorbeeld warmte- en energieopwekking, het scheiden van afvalwaterstromen, het toepassen van de Cradle-to-Cradle filosofie en het opwekken van eigen windenergie.

Begin 2012 moet de bouw van Almere Hout Noord starten. Het Ontwikkelingsplan wordt in 2010 en 2011 vertaald in een bestemmingsplan, de eerste fase in het verkaveling- en inrichtingsplan wordt uitgewerkt, de hoofdinfrastructuur en energie-infrastructuur worden uitgediept, er worden voorbereidingen getroffen om de grond bouwrijp te maken en de Participatie Onderneming wordt verder ingevuld. Almere en Ymere moeten nog definitieve afspraken maken over samenwerkingsmodel.
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS