Overslaan en naar de inhoud gaan

Alternatief plan voor 110 flexwoningen in Sectorpark Halfweg

Image

Vanwege de grote woningbehoefte heeft de gemeente Haarlemmermeer een alternatief plan ontwikkeld voor de ontwikkeling van het Sectorpark in Halfweg. Het nieuwe bouwplan omvat de realisatie van 110 tijdelijke woningen voor jongeren, starters, statushouders en mensen met een acute woningbehoefte.

Eerder sprak de gemeenteraad de voorkeur uit voor de komst van 54 permanente woningen op de vroegere gemeentewerf aan de Kanaalweg: 30 sociale huurappartementen voor jongeren en 24 grondgebonden koopwoningen. Het is nu aan de gemeenteraad met welk bouwplan gemeente Haarlemmermeer doorgaat, zo verklaart wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw. “We hebben in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) afgesproken om in Haarlemmermeer zo’n 156 tot 230 flexwoningen te bouwen. Uit onderzoek naar geschikte plekken voor flexwonen komt Sectorpark naar voren. Met die 110 woningen kan de gemeente stappen zetten om te voldoen aan de afspraken met de regio. Daarom willen we aan de raad de keuze voorleggen om te kiezen voor het originele plan of alsnog onderzoek naar de bouw van meer dan honderd flexwoningen.”

Deze flexwoningen worden 10 tot 15 jaar bewoond. Daarna kunnen de woningen plaatsmaken voor de oorspronkelijk bedachte bebouwing. Het is volgens Nobel ook mogelijk om een tussenvorm te kiezen en 30 flexwoningen van permanente kwaliteit te bouwen. Deze kunnen blijven staan voor blijvende bewoning door jongeren. De overige 80 flexwoningen kunnen dan op een later moment plaatsmaken voor 24 grondgebonden woningen.