Overslaan en naar de inhoud gaan

In Amstelveen helft vrijkomende sociale huurwoningen voor eigen inwoners

In Amstelveen mag de komende twee jaar de helft van de vrijkomende sociale huurwoningen worden toegewezen aan eigen ingezetenen. Zo heeft de Stadsregio Amsterdam bepaald.
In Amstelveen is het aandeel toewijzingen van sociale huurwoningen aan lokaal ingezetenen relatief laag in vergelijking met andere gemeenten in de stadsregio. Uit de cijfers blijkt ook dat het aandeel lokaal woningzoekenden dat in Amstelveen een sociale huurwoning toegewezen krijgt, steeds verder afneemt. Dit is reden voor de Stuurgroep Wonen - het overlegplatform tussen de gemeenten in de stadsregio en de corporaties - om positief te besluiten op het verzoek van de gemeente.
De Stuurgroep verbindt wel een aantal voorwaarden aan dit besluit. Zo moet Amstelveen maatregelen gaan nemen om de druk op de sociale huurwoningmarkt te verminderen. Daarvoor wordt een nieuwbouwprogramma gerealiseerd dat bestaat uit ruim 30 procent sociale woningbouw. Ook worden in Amstelveen sociale koopwoningen en middeldure huurwoningen gebouwd, zodat de doorstroming zal verbeteren. Daarnaast gaat de gemeente actief aan de slag om het scheefwonen te verminderen.