Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam blijft voorlopig nog hoge aantallen nieuwbouwwoningen opleveren

Image

Amsterdam heeft in het eerste half jaar 3.765 woningen toegevoegd aan de voorraad, de optelsom van nieuwbouw, transformatie minus sloop en andere mutaties. Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen inclusief die van transformatie kwam uit op 4.238 woningen. De veelbesproken bouwcrisis tekent zich kortom nog niet af in de oplevercijfers. Dat is ook verklaarbaar aangezien de marktomstandigheden pas vorig jaar verslechterden als gevolg van de oorlog in Oekraïne, stijgende bouwprijzen en rente en onzekerheid over huurregulering. De woningen die dit jaar zijn of worden opgeleverd waren toen al in aanbouw.

Het huidige college heeft de ambitie minimaal 7.500 woningen per jaar te bouwen. Amsterdam gebruikt daarvoor zelf overigens als ijkpunt de bouwstartdatum van een woningproject, 'het slaan van de eerste paal'. Dat is enigszins verwarrend maar het heeft als voordeel dat de invloed van beleid én van trends eerder kan worden vastgesteld. De hoofdstad heeft de startbouwcijfers over het eerste half jaar (nog) niet bekend gemaakt. Dus er valt nog niet vast te stellen of de de invloed van de moeilijke marktomstandigheden daarop al zichtbaar is.


Vooralsnog noteert de hoofdstad historisch hoge productiecijfers, waarbij aangetekend dat er kleinere woningen worden gebouwd dan in het verleden. In de grafiek laat elke staaf het jaarcijfer zien van de voorafgaande vier kwartalen. Op deze wijze worden sterke schommelingen in de productie afgevlakt, waardoor trends beter zichtbaar zijn. In de rode lijn 'saldo' zijn alle wijzigingen waaronder kantoortransformatie naar woningen, sloop en overige onttrekkingen verwerkt. De productiedip in 2020 is vooral/mede het gevolg van vertraagde doorgifte aan CBS, het gevolg van een vernieuwing van een hoofdstedelijk administratiesysteem. Die leidde vervolgens tot een piek in het eerste kwartaal van 2021.

Trefwoorden