Amsterdam eerste gemeente met leegstandsverordening

21.01.11

Amsterdam eerste gemeente met leegstandsverordening

De gemeente Amsterdam gaat de nieuwe leegstandswet gebruiken om de leegstand van kantoren en woningen terug te dringen. De stad  heeft de mogelijkheden van de wet kraken en leegstand uitgewerkt. Het college komt met een leegstandsverordening die kan worden ingezet bij de strijd tegen de leegstand van kantoren. Ook zijn de mogelijkheden die de wet biedt voor goede, tijdelijke verhuur verder uitgewerkt. Het is nu eenvoudiger om woningen tijdelijk te verhuren.

In Amsterdam staat 18 procent van de kantoorruimte en 4 procent van de woningen leeg. De wethouders Freek Ossel (wethouder wonen) en Maarten van Poelgeest (wethouder grondzaken) komen met nieuwe maatregelen om de leegstand in de stad tegen te gaan.

 

De wet Kraken en leegstand biedt de mogelijkheid tot een Leegstandsverordening. In gebieden waar deze verordening gaat gelden dient een eigenaar de leegstand van een kantoor te melden bij de gemeente. Niet melden kan tot een boete van 7500 euro leiden. De gemeente zal vervolgens in gesprek gaan met de eigenaar om samen een oplossing te vinden. Als de eigenaar niet wil meewerken kan de gemeente na een jaar een gebruiker dwingend voordragen. "Dan wordt het spannend", stelt wethouder van Poelgeest. "Als de eigenaar/belegger niet akkoord gaat, moet de rechter oordelen in hoeverre de gedwongen voordracht van de gemeente redelijk en proportioneel is." Er is nog geen jurisprudentie op dit terrein en de Leegstandswet is volgens Van Poelgeest tamelijk vaag op dit punt.
De verordening zal gaan gelden voor de gebieden Amstel III en Teleport, twee kantoorgebieden met veel leegstand. Onder de verordening vallen bovendien alle  kantoorgebouwen groter dan 10.000 m2 en ontruimde gebouwen die eerder waren gekraakt.

Daarnaast neemt het college stimuleringsmaatregelen. De wethouder grondzaken heeft een zogenaamd ‘transformatieteam’ opgericht. Dit team zoekt samen met vastgoedeigenaren naar alternatief gebruik van de panden. Ook helpt het team de eigenaren met de soms ingewikkelde regelgeving voor het verbouwen van kantoren voor andere functies, zoals woningen, hotels, ruimten voor creatieve, startende bedrijven en broedplaatsen. Dit doet het team in samenwerking met de kantorenloods, de hotelloods, stadsloods, bedrijvenloods, programmamanager studenten- en jongerenhuisvesting en Bureau Broedplaatsen.

 

Woningen

Ongeveer 4 procent van de totale woonvoorraad staat leeg. Een deel daarvan is het gevolg van voorgenomen sloop, renovatie en verkoop. Daarvoor zijn  regelingen voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet, bijvoorbeeld voor jongeren en studenten. Als dit niet mogelijk is, is ook antikraak een optie. Freek Ossel: "We willen dat dit wel onder strengere voorwaarden gaat gebeuren in de vorm van een keurmerk of modelovereenkomst, waardoor de rechtspositie van bewoners beter geregeld is, voor onder andere de opzegtermijn, de gebruiksvergoeding en de privacy."
Daarnaast zet het college de aanpak van de leegstand van goedkope huurwoningen voort. Dat is staand beleid. Kern hiervan is het aanschrijven van eigenaren van deze woningen. Goedkope huurwoningen moeten beschikbaar blijven voor de minst draagkrachtige huishoudens (huur tot 554,76 euro huurprijs, 122 punten).

Inspraak De notitie ‘Leegstand in Amsterdam: inzet op gebruik, aanpak van leegstand’ gaat de inspraak in. Naar verwachting wordt de Leegstandsverordening in mei van kracht.
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.