Amsterdam en Utrecht vragen maatwerk voor woningmarkt

26.02.2014
Image

Amsterdam en Utrecht vragen om maatwerk op hun krappe woningmarkten. Een pilot met flexibele huurcontracten en uitbreiding van de proef met flexibele huren kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van de betaalbaarheid en versterking van de doorstroming.
Volgens beide gemeenten willen veel mensen in Amsterdam en Utrecht wonen, maar is de ruimte beperkt. Er wordt weinig verhuisd en een huis naar keuze vinden is lastig. Bovendien gaat de krapte op de woningmarkt ten koste van de betaalbaarheid. De situatie in Utrecht en Amsterdam is anders dan in de rest van het land. De steden willen daarom op hun woningmarkt gerichte oplossingen.
De PvdA-wethouders Freek Ossel en Gilbert Isabella stellen een pakket aan maatregelen voor. Zij zijn voorstander van een pilot met flexibele huurcontracten van vijf jaar (één keer met vijf jaar te verlengen). Daardoor komt er beweging in de woningmarkt en worden mensen na afloop van zo’n contract gestimuleerd te verhuizen naar een meer passende woning. Vooral starters kunnen met een flexibel contract sneller aan een woning komen. Daarnaast willen de wethouders een uitbreiding van de in Amsterdam al lopende pilot met flexibele huren. Flexibele huren zijn vooral bedoeld voor mensen (bijvoorbeeld pas afgestudeerden) die starten met een laag inkomen en na enkele jaren hun inkomen zien stijgen.
Verder willen zij het aanbod voor starters en studenten vergroten door nog meer ruimte te creëren voor transformatie van leegstaande kantoren. Er komen extra maatregelen om de bouw van middeldure huurwoningen (€ 700-900) te bevorderen. Ook kunnen woningen betaalbaar worden gehouden door het corporaties in de steden makkelijker te maken te investeren in duurzaamheid.
"Kwalitatief goede woningen, betaalbare woningen en duurzame woningen met lage energielasten, daarvoor hebben we een aantal zaken nodig. Daarom heb ik al tijdens de Woontop 2013 gezegd dat Rijk, gemeente én corporaties samen moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen in onze steden. Van de minister vragen we nu ruimte om de huur beter af te stemmen op het inkomen van de huurder, door flexibele huurcontracten. We vragen ook meer mogelijkheden om de corporaties te laten investeren in duurzaamheid. Door het verduurzamen van de woningvoorraad kunnen zij de netto woonlasten verlagen. En als gemeente kunnen we er voor zorgen dat goedkope woningen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de doelgroep met de laagste inkomens en/of betaalbaarheidsproblemen," aldus wethouder Isabella.
Amsterdam en Utrecht vragen een pilot voor een periode van 4 tot 5 jaar die de ruimte biedt om oplossingen te vinden voor de grote marktdruk. Na die periode kan bekeken worden wat de effecten zijn en of de pilot kan worden uitgebouwd. “Door bijvoorbeeld flexibele huurcontracten kunnen starters en nieuwkomers nu veel gemakkelijker een plek vinden. Deze pilot van Amsterdam en Utrecht kan ook betekenis hebben voor andere gebieden in Nederland," zo zegt wethouder Ossel.