Amsterdam en Utrecht vragen maatwerk voor woningmarkt

26.02.14
Wethouders Isabella (Utrecht) en Ossel (Amsterdam)
Amsterdam en Utrecht vragen om maatwerk voor woningmarkt

Amsterdam en Utrecht vragen om maatwerk op hun krappe woningmarkten. Een pilot met flexibele huurcontracten en uitbreiding van de proef met flexibele huren kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van de betaalbaarheid en versterking van de doorstroming.
Volgens beide gemeenten willen veel mensen in Amsterdam en Utrecht wonen, maar is de ruimte beperkt. Er wordt weinig verhuisd en een huis naar keuze vinden is lastig. Bovendien gaat de krapte op de woningmarkt ten koste van de betaalbaarheid. De situatie in Utrecht en Amsterdam is anders dan in de rest van het land. De steden willen daarom op hun woningmarkt gerichte oplossingen.
De PvdA-wethouders Freek Ossel en Gilbert Isabella stellen een pakket aan maatregelen voor. Zij zijn voorstander van een pilot met flexibele huurcontracten van vijf jaar (één keer met vijf jaar te verlengen). Daardoor komt er beweging in de woningmarkt en worden mensen na afloop van zo’n contract gestimuleerd te verhuizen naar een meer passende woning. Vooral starters kunnen met een flexibel contract sneller aan een woning komen. Daarnaast willen de wethouders een uitbreiding van de in Amsterdam al lopende pilot met flexibele huren. Flexibele huren zijn vooral bedoeld voor mensen (bijvoorbeeld pas afgestudeerden) die starten met een laag inkomen en na enkele jaren hun inkomen zien stijgen.
Verder willen zij het aanbod voor starters en studenten vergroten door nog meer ruimte te creëren voor transformatie van leegstaande kantoren. Er komen extra maatregelen om de bouw van middeldure huurwoningen (€ 700-900) te bevorderen. Ook kunnen woningen betaalbaar worden gehouden door het corporaties in de steden makkelijker te maken te investeren in duurzaamheid.
"Kwalitatief goede woningen, betaalbare woningen en duurzame woningen met lage energielasten, daarvoor hebben we een aantal zaken nodig. Daarom heb ik al tijdens de Woontop 2013 gezegd dat Rijk, gemeente én corporaties samen moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen in onze steden. Van de minister vragen we nu ruimte om de huur beter af te stemmen op het inkomen van de huurder, door flexibele huurcontracten. We vragen ook meer mogelijkheden om de corporaties te laten investeren in duurzaamheid. Door het verduurzamen van de woningvoorraad kunnen zij de netto woonlasten verlagen. En als gemeente kunnen we er voor zorgen dat goedkope woningen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de doelgroep met de laagste inkomens en/of betaalbaarheidsproblemen," aldus wethouder Isabella.
Amsterdam en Utrecht vragen een pilot voor een periode van 4 tot 5 jaar die de ruimte biedt om oplossingen te vinden voor de grote marktdruk. Na die periode kan bekeken worden wat de effecten zijn en of de pilot kan worden uitgebouwd. “Door bijvoorbeeld flexibele huurcontracten kunnen starters en nieuwkomers nu veel gemakkelijker een plek vinden. Deze pilot van Amsterdam en Utrecht kan ook betekenis hebben voor andere gebieden in Nederland," zo zegt wethouder Ossel.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.