Amsterdam handhaaft bij achterstallig woningonderhoud

09.03.2016

Amsterdam wil ernstig achterstallig woningonderhoud verminderen. De gemeente gaat strenger optreden tegen eigenaren van panden waar al eerder ernstig achterstallig onderhoud is geconstateerd. Ook gaat de gemeente eigenaren en Verenigingen van Eigenaren beter informeren over het voorkomen van onderhoudsgebreken.
"Alle Amsterdammers moeten de mogelijkheid hebben om in een prettige en veilige woning te wonen. Nu en in de toekomst", aldus wethouder Ivens van Wonen. "Goed onderhoud speelt hierbij een belangrijke rol. De gemeente gaat daarom de kwaliteit van woningen in de stad in beeld brengen, eigenaren informeren en handhaven bij ernstig achterstallig onderhoud."
Het Actieplan Woningkwaliteit voorziet verder in een informatiecampagne over verbetering van het binnenklimaat. Het actieplan is onderdeel van het coalitieakkoord van VVD, D66 en SP om achterstallig onderhoud te verminderen. Bij de behandeling van de begroting voor 2016 sprak de gemeenteraad zich nog uit om samen met vastgoedeigenaren en bewoners verkrotting in de stad tegen te gaan. Huurders met vragen over achterstallig onderhoud kunnen terecht bij de Wijksteunpunten Wonen.