Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam krijgt najaar 2024 nieuwe opvanglocatie voor 650 vluchtelingen

Image

Het Einsteingebouw aan de Kabelweg in Amsterdam West wordt een opvanglocatie voor vluchtelingen. Er kunnen voor maximaal 650 personen worden gehuisvest voor de duur van tien jaar. Na een evaluatie is een verlenging van maximaal vijf jaar mogelijk. Het pand wordt verbouwd en naar verwachting in het najaar van 2024 door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opgeleverd.
Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang en Vluchtelingen): “Het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat de asielketen niet goed functioneert. In afwachting van een goed werkende spreidingswet creëren we in Amsterdam extra opvang voor de lange termijn. Het is van belang om te zorgen voor stabiele opvang met locaties waar mensen voor een langere periode kunnen worden opgevangen. Het gebouw aan de Einsteinweg is een geschikte locatie om ervoor te zorgen dat we in de toekomst minder afhankelijk zijn van tijdelijke noodopvang.”

Het ministerie van Justitie en Veiligheid financiert de verbouwing van het pand. Als de opvang van start gaat is het COA verantwoordelijk voor de begeleiding van de vluchtelingen en beheer van het pand. In samenwerking met het COA wordt een klankbordgroep opgericht voor een goede samenwerking met de buurt. Een vertegenwoordiging van omwonenden en bedrijven kan hieraan deelnemen om ervaringen te delen en suggesties te doen.

Al sinds begin dit jaar is bekend dat het COA zijn oog had laten vallen op het kantoorgebouw als plek om asielzoekers te huisvesten. Een flink deel van het pand bij Sloterdijk staat al langere tijd leeg. Er zijn op dit moment vijf COA-opvanglocaties in de stad (azc Willinklaan en vier tijdelijke opvanglocaties) die in totaal ruimte bieden aan 3.242 asielzoekers en statushouders. Op deze opvanglocaties worden de bewoners begeleid door het COA. Op dit moment worden er ook 2.882 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen op verschillende locaties in de stad. Het grootste deel van deze opvang vindt plaats in hostels en hotels.

Trefwoorden