Amsterdam overweegt corporatiewoningen op te kopen

01.02.21
Amsterdam overweegt corporatiewoningen op te kopen
update: negatieve reactie AFWC - waarschuwing Johan Conijn
Amsterdam doet onderzoek naar de aankoop van corporatiewoningen. Zo heeft wethouder Laurens Ivens van Wonen aan de gemeenteraad laten weten. Onduidelijk is of het plan haalbaar is. Mocht een komend kabinet afzien van de Verhuurdersheffing, dan zal de gemeente de opkoopregeling achterwege laten. Volgens de corporaties ligt een opkoopregeling niet voor de hand.
 
Een opkoopregeling is naar de mening van wethouder Ivens noodzakelijk om de gereguleerde huurwoningvoorraad op peil te houden. Volgens de Samenwerkingsafspraken bouwen Amsterdamse corporaties jaarlijks 2.500 nieuwe sociale huurwoningen. Vorig jaar begon de bouw van bijna 2.300 woningen, maar om die bouwstroom te financieren mogen corporaties bestaande huurwoningen verkopen. Vorig jaar werden bijna duizend woningen verkocht. SP-wethouder Ivens vindt dat aantal te hoog, ook omdat zoveel mensen lang moeten wachten op een sociale huurwoning. Bovendien ondervindt Amsterdam grote problemen bij de huisvesting van bijzondere groepen, zoals statushouders.
 
“Corporaties zijn in het leven geroepen om de sociale huursector te verzorgen. Als dat niet lukt, dan zullen we bereid moeten zijn moeilijke stappen te zetten”, aldus de wethouder. Een eenvoudige maatregel is het niet. Hoeveel woningen de gemeente mogelijk gaat kopen, weet de wethouder nog niet. Mocht de gemeente zelf alle te verkopen corporatiewoningen willen opkopen, dan vraagt dat een investering van meer dan driehonderd miljoen per jaar. En groeit de schuldenlast van de gemeente aanzienlijk. Ook vreest Ivens voor lastige discussies over ongeoorloofde staatssteun en rolverwarring tussen gemeente en corporaties. Hij wil dat corporaties verantwoordelijk blijven voor verhuur en onderhoud van de gemeentewoningen. Een deel van de woningen kan in het middensegment worden verhuurd.
 
Ivens kijkt nadrukkelijk naar het kabinet. Mocht een volgend kabinet de Verhuurdersheffing afschaffen, veruit de makkelijkste manier om de investeringsruimte van corporaties flink te vergroten, dan gaat dit voorstel weer van tafel.

Kritiek

Volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) klinkt het opkopen van corporatiewoningen sympathiek, maar ligt het niet erg voor de hand. De huidige afspraken werken naar de mening van de federatie goed, ook om de woningportefeuille te diversifiëren en wijken gemengder te maken. Ivens krijgt het advies meer werk te maken van het schrappen van extra eisen en regels. Dan kunnen de Amsterdamse corporaties sneller en eenvoudiger woningen bouwen.
 
Johan Conijn, emeritus-hoogleraar Woningmarkt, raadt het de gemeente dringend af een dergelijke weg te bewandelen. Het opkopen van woningen leidt volgens hem gegarandeerd tot grote verliezen. Bovendien roept hij het verleden in herinnering. De woningen van het toenmalige Gemeentelijk Woningbedrijf kenmerkten zich door verwaarlozing en achterstallig onderhoud. "Het afschaffen van de Verhuurdersheffing is een veel betere maatregel om de sociale voorraad uit te breiden", aldus Conijn.

Sinds de start van het eerste convenant verkoop zijn er in Amsterdam ruim 31.000 sociale huurwoningen van corporaties verkocht. De meeste woningen zijn verkocht in stadsdeel Noord. Het precieze verkooptotaal over 2020 is nog niet bekend.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.