Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam wil 15 tot 20 projecten met wooncoöperaties starten binnen twee jaar

Image
Amsterdam wil serieus werk gaan maken van de 'wooncoöperatie'. In het gepresenteerde ambitieuze actieplan wordt ingezet op het starten van 15 tot 20 projecten binnen twee jaar. Op de langere termijn hoopt men via dergelijke collectieve woonvormen in 2025 zo'n 7.000 woningen in ontwikkeling of gerealiseerd te hebben. Dat moet zowel via nieuwbouw als in de bestaande bouw plaatsvinden. In de bestaande bouw wil de gemeente daarvoor afspraken maken met de corporatiesector. Amsterdam mikt met dit nieuwe segment vooral op sociale en middeldure huur. 
 
In het toekomstbeeld van het actieplan bestaat over twintig jaar 10 procent van de woningvoorraad uit wooncoöperaties. Om dit te verwezenlijken zal er nog heel wat water door de Amstel moeten stromen. Zo staan Nederlandse banken tot dusver afhoudend tegenover financiering van projecten van zelfstandige wooncoöperaties. En om in de bestaande woningvoorraad in te grijpen is de gemeente afhankelijk van de medewerking van woningcorporaties. Die zullen bereid moeten zijn om het beheer (en eventueel het eigendom) over te dragen. In welke mate particuliere grondeigenaren en ontwikkelaars enige bereidheid hebben om met een wooncoöperatie in zee te gaan is helemaal de vraag. Last but not least is er de gemeentelijke organisatie zelf. Huisvesting voor wooncoöperatie realiseren in een stedelijke omgeving is geen sinecure en kost jaren. Amsterdam zal niet alleen een duidelijk beleidskader moeten ontwikkelen maar initiatiefnemers ook op die lange weg moeten ondersteunen.
 
Op dit moment doet Amsterdam ervaring op met twee nieuwbouwprojecten voor zelfstandige wooncoöperaties. Op het Centrumeiland wordt De Warren met 46 woningen gerealiseerd, waarvan de startbouw medio volgend jaar wordt verwacht. De gesprekken met de bank zijn positief. De gesprekken met de aannemer gaan echter moeizaam. De tweede pilot bij het Archimedesplantsoen (33 woningen) is nog in een beginfase. Wooncoöperatie De Nieuwe Meent is onlangs uitverkozen uit zeven inschrijvingen. De bouwstart wordt daar verwacht in het eerste kwartaal van 2022. In prille voorbereidingsfase verkeren projecten in Elzenhagen Zuid en Centrumeiland blok 12. 
(De laatste paragraaf is aangevuld op 7 oktober met informatie over beide lopende projecten)