Amsterdam wil 52.500 woningen bouwen voor 2025

22.11.18
Amsterdam wil 52.500 woningen bouwen voor 2025
Het Amsterdamse college heeft de ambitie om van 2018 tot en met 2024 in totaal 52.500 woningen bij te bouwen, waarbij de nadruk ligt op woningen die betaalbaar zijn voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen. De afgelopen maanden is die ambitieuze doelstelling van gemiddeld 7.500 woningen per jaar - waarvan 2500 sociale corporatiewoningen en 1670 woningen in het middeldure huursegment - vertaald in concrete bouwplannen voor de komende jaren. Bouwwethouder Laurens Ivens: “Wij zijn er klaar voor om deze historisch hoge nieuwbouwaantallen te realiseren, hopelijk zijn er ook voldoende bouwvakkers te vinden en gaat het Rijk ook meehelpen.” Volgens directeur Pierre van Rossum van Grond & Ontwikkeling ziet het er naar uit dat dit jaar die doelstelling van 7.500 woningen al wordt gehaald.  
 
Uit de in juli 2017 vastgestelde Amsterdamse Woonagenda blijkt dat Amsterdam de komende jaren tienduizenden extra woningen nodig heeft. Vooral het tekort aan betaalbare woningen (sociaal en middelduur) loopt snel op door de snel stijgende huur- en koopprijzen. Door gericht woningen bij te bouwen voor lagere en gemiddelde inkomens, wil het college de komende jaren vraag en aanbod beter in balans brengen. In welke mate middenhuurwoningen met eeuwigdurende prijsbegrenzing zullen worden gerealiseerd hangt af van belangstelling in de markt. Volgend jaar worden de eerste tenders in de markt gezet. Deze extra eis zal de grondprijs sterk negatief beïnvloeden. Van Rossum houdt rekening met gemiddeld zo'n 40.000 euro inkomstenderving per woning.
Wethouder Laurens Ivens is zich bewust van de kritiek dat de gemeente eis op eis stapelt. Maar het is volgens hem de enige knop waar hij aan kan draaien; alleen bij nieuwbouw kan de gemeente eisen rond betaalbaarheid stellen. Hij hoopt op huurregulering vanuit het Rijk. "De situatie is nu zo dat er meer betaalbare woningen uit de bestaande voorraad verdwijnen dan dat we er nieuwe kunnen bijbouwen". Ivens heeft zijn hoop gesteld op minister Ollongren. Ze heeft aangekondigd werk te gaan maken van de zogeheten 'noodknop', een maatregel om de exorbitante stijging van vrijesectorhuren tegen te gaan.

Historisch hoge productie

Met een hoge bouwproductie van 26.538 permanente woningen (en 4.130 tijdelijke woningen) van 2014 tot en met 2017 is de woningvoorraad in de stad gegroeid. Met de geplande bouwambitie legt het college de lat de komende 7 jaar nog hoger. Een groot deel van de geplande 52.500 woningen kan worden gerealiseerd binnen de bestaande plannen, zo blijkt uit het Woningbouwplan Amsterdam. Voor een ander deel zal ruimte worden gevonden in de nog vast te stellen woningbouwprogramma’s voor de ontwikkelbuurten. Er zijn dus geen nieuwe locaties nodig. Uit de doorrekening blijkt verder dat het Vereveningsfonds voldoende robuust blijft om ook in de toekomst nieuwe bouwplannen te ontwikkelen. De totale harde planvoorraad 2018-2025 bedraagt 73.093 woningen. Van Rossum: "Als 75 procent daarvan wordt gerealiseerd, halen we onze doelstelling." 
Volgens Ivens staat het hele gemeentelijke apparaat in de startblokken om deze plannen te realiseren. De grootste kwetsbaarheid zit volgens hem in onvoldoende beschikbaarheid van bouwvakkers. Dat zou volgend jaar volgens hem al voor een dipje kunnen zorgen. Een ander punt van zorg is de investeringscapaciteit van de woningcorporaties. Zij moeten in de plannen het gros van de sociale huurwoningen realiseren.
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS