Amsterdam wil af van achtervang corporaties

19.07.12
Amsterdam wil af van achtervang corporaties

Amsterdam heeft laten analyseren wat de risico's zijn voor de stedelijke financiën als een Amsterdamse woningcorporatie omvalt en de gemeente steun moet bieden. Dit naar aanleiding van het Vestia-debâcle. Uit alle doorgerekende scenario's blijkt dat de kans dat de wettelijk vastgelegde gemeentelijke 'achtervang' wordt aangesproken 'zeer gering' is. Volgens het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is die zelfs 'zeer onwaarschijnlijk'. De financiële weerbaarheid van de Amsterdamse corporaties is voldoende. Toch wil de gemeente af van de huidige wijze van borging. Aldus bericht wethouder Freek Ossel aan de gemeenteraad. De huidige 'borgingsstructuur' van de corporatiesector is halverwege de jaren negentig opgezet, in de periode dat de corporaties op eigen benen kwamen staan. In eerste instantie staan de corporatie landelijk voor elkaar garant. Die onderlinge steun is ook de redding van Vestia ingeroepen; in tweede instantie staan gemeenten voor de lokale corporaties garant. Hoewel de gemeente daarmee risico loopt, heeft zij geen rol in het toezicht op de sector. Het is het Rijk dat via het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) de corporatiesector controleert. Om die reden vindt Ossel het logisch dat het Rijk ook het risico van de gemeentelijke achtervang overneemt. Ossel wil dat het Rijk dat voor 2014 doet. Tot die tijd verlangt hij van de Amsterdamse corporaties meer inzicht in hun bedrijfsvoering. “Een beroep van corporaties op het bedrijfsstrategische karakter van sommige cijfers is daarbij niet aan de orde.” Een garantstelling door de overheid blijft overigens van belang, schrijft Ossel, omdat anders grote gevolgen dreigen voor de investeringscapaciteit van woningcorporaties. De kans bestaat immers dat de corporaties zonder garantstelling veel meer rente moeten betalen of nauwelijks nog geld kunnen lenen van banken. De borgingsstructuur blijft, hoewel in de huidige vorm niet meer van deze tijd, volgens Ossel 'een belangrijke bouwsteen in het volkshuisvestingsgebouw'. Tegelijkertijd overweegt de wethouder om de corporaties, zolang de gemeente garant staat, een heffing op te leggen, in ruil voor de achtervang van de gemeente. Om Vestia te redden hebben de corporaties via het Centraal Fonds Volkshuisvesting gezamenlijk 700 miljoen euro opgehoest.

 

Zie ook: Akkoord Vestia doet hele corporatiesector pijn (NUL20, 19-06-2012)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.