Amsterdam wil dat regio zijn hekjes weg haalt

23.11.11

Amsterdam wil dat regio zijn hekjes weghaalt

De gemeente wil dat alle metropoolgemeenten hun beschermingswallen rond de eigen woningmarkt opheffen, zodat verhuizen binnen de regio makkelijker wordt. "Van eigen bewoners eerst naar metropooldenken," heet het in het op 23 november uitgebrachte Woonmanifest 2012. De oproep geldt niet alleen de gemeenten van de Stadsregio maar ook Haarlem en Almere. In het manifest wordt ook gepleit voor één website voor alle vrijkomende particuliere en sociale huurwoningen in de regio. In het Woonmanifest 2012 worden in totaal vijf ombuigingen bepleit om de vitaliteit van de stad te verbeteren.
De huidige trend is overigens juist dat regiogemeenten steeds vaker protectionistische maatregelen invoeren. Amstelveen, Zaanstad en Almere hebben alle drie nieuwe voorrangsregelingen voor eigen inwoners in voorbereiding.

Woonmanifest 2012

Het Woonmanifest 2012 is het resultaat van het werk van een 'DenkTank', waarin behalve de gemeente vertegenwoordigers van corporaties,  Vastgoedbelang en huurders zitting namen. De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) distantieert zich van de uiteindelijke aanbevelingen, omdat in één daarvan bepleit wordt over te stappen van een "blind huurbeleid naar marktconforme en inkomensafhankelijke huur."
Gemeente en corporaties bereiden een experiment voor waarin woningen voor marktconforme huren worden verhuurd. Bij een hoog inkomen betaalt de huurder het volle pond, bij een laag inkomen zakt de huurprijs mee tot een bepaalde huurquote. De HA kan zich volgens woordvoerder Arco Leusink niet in deze opzet vinden omdat de woningnood in Amsterdam zo hoog is dat bij de marktconforme huren elke relatie tussen huurhoogte en objectieve kwaliteit zoek is.

Woonmanifest 2012 roept op tot vijf ombuigingen om vitaliteit van de stad te behouden. Van nieuwbouw zal het nu in deze crisistijd niet komen. Volgens de DenkTank moet de oplossing daarom worden gezocht in meer doorstroming in de bestaande voorraad. "Sterker nog, de kansen liggen niet zozeer in de sfeer van stenen stapelen, maar in de manier waarop we de woningmarkt hebben georganiseerd. Met andere woorden, het is meer een kwestie van betere software dan meer hardware."

Dat perspectief is te vinden in de vijf ombuigingen die de DenkTank  bepleit en uitwerkt:
- van anonieme regels naar maatwerk
- van 'objecten verhuren' naar klantgericht werken
- van blind huurbeleid naar marktconforme en inkomensafhankelijke huur
- van 'eigen bewoner eerst' naar metropool denken
- van grote herstructuringen naar buurtgericht opwaarderen.

Wethouder Wonen Freek Ossel gaf in april 2011 opdracht te onderzoeken hoe er meer beweging op de Amsterdamse woningmarkt kan komen. Een DenkTank met jonge, creatieve volkshuisvesters boog zich afgelopen maanden over deze vraag. Het Woonmanifest 2012 is het resultaat.

Zie ook: Het Parool: Amsterdam wil huur koppelen aan inkomen (23-11-2011)
Zie ook: NUL20: Corporaties moeten meer maatwerk leveren (23-11-2011)

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.