Amsterdam wil verhuurverbod voor nieuwbouw koopwoningen

14.03.19
Amsterdam wil verhuurverbod voor nieuwbouw koopwoningen

Amsterdam wil voorkomen dat nieuwbouw koopwoningen na oplevering opgekocht worden door beleggers voor verhuur (buy-to-let). Daarom is de gemeente voornemens om voor nieuwe koopwoningen een verhuurverbod in te stellen. Een koper mag de woning dan wel op een later moment doorverkopen, maar mag de woning niet verhuren. Een dergelijk verbod kan de gemeente opnemen in de erfpachtvoorwaarden en geldt dan ook voor alle volgende kopers.

“Nieuwbouw koopwoningen worden steeds vaker opgekocht door beleggers, met als doel deze tegen vaak enorm hoge huurprijzen te verhuren. Deze beleggers kunnen prijzen betalen waar Amsterdammers die er zelf willen wonen niet tegenop kunnen bieden. Daardoor wordt Amsterdam in snel tempo onbetaalbaar. Met hoge huur- en koopprijzen. Het invoeren van een verhuurverbod voor nieuwe woningen kan dit voorkomen", aldus wethouder Ivens. Het gaat daarbij om nieuwe gevallen waarvoor nog geen contracten zijn afgesloten of tenders uitgezet. Het verhuurverbod zal daardoor pas over enkele jaren tot uitvoering komen. Nog mooier zou het volgens hem zijn als de gemeente dit ook bij bestaande woningen zou kunnen invoeren, maar daar lijkt een wetswijziging voor nodig.

Een verhuurverbod heeft de voorkeur boven een zelfbewoningsplicht. Volgens Ivens kan een zelfbewoningsplicht slechts voor enkele jaren worden opgelegd. En dat draagt onvoldoende bij aan het doel van het college om gedurende een lange periode verhuur van koopwoningen tegen te gaan. Wel wil hij met corporaties afspreken dat zij bij verkoop van sociale huurwoningen een zelfbewoningsplicht in het koopcontract opnemen.

De gemeente doet nog onderzoek naar mogelijke uitzonderingen op het verhuurverbod, zoals bijvoorbeeld verhuur aan familieleden. Er wordt gekeken naar eventuele risico’s, zoals het handhaven van deze maatregel. Ook wordt via een marktconsultatie onderzocht of een verhuurverbod van invloed is op de investeringsbereidheid van marktpartijen. Eind 2019 komt Amsterdam met concrete voorstellen voor het verhuurverbod specifiek op grond in eigendom van de gemeente en zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen.

Een verhuurverbod is een van de maatregelen van Ivens om de prijs van koopwoningen te beïnvloeden. Eerder al kondigde hij een maximumprijs aan voor nieuwe koopwoningen in het middensegment. Ook dat wil de gemeente regelen via de erfpachtvoorwaarden.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS