Amsterdammers worden niet meer rijker

09.03.2012

Amsterdammers worden niet meer rijker

De welvaartsgroei onder Amsterdammers maakt pas op de plaats. In 2011 stokte de langjarige trend van inkomensstijging. Bovendien groeide het aandeel echt lage inkomens (32,5%). Het aandeel koopwoningen nam verder toe tot 31,3 procent en dat van goedkope en betaalbare huurwoningen nam af. Dit blijkt uit het meest recente bevolkings- en woningmarktonderzoek Wonen in Amsterdam.

Amsterdam heeft er in de periode van 2009 tot 2011 netto 5000 woningen bij gekregen. De teller stond daardoor begin 2011 op 394.500 zelfstandige woningen. Het beoogde aandeel van 35 procent koopwoningen is nog niet bereikt. Het aandeel bedraagt nu 31,3 procent (2011), terwijl het in 2001 nog slechts 19,4 procent was. Deze transformatie is vooral het gevolg van de grote productie van nieuwe koopwoningen. Maar daarnaast zijn er veel huurwoningen gesloopt en verkochten huiseigenaren en corporaties flink wat huurwoningen. Alles bij elkaar heeft dit ertoe geleid dat er 50.000 koopwoningen zijn bijgekomen sinds 2001, terwijl de huurwoningenvoorraad met bijna 30.000 is geslonken. In 2009-2011 kwamen er maar liefst 11.000 koopwoningen bij. De woningvoorraad als geheel groeide in tien jaar met ruim 20.000 woningen.

Het aantal sociale huurwoningen is de laatste twee jaar flink verminderd, in absolute (6.100 woningen) én in relatieve zin (2,5 procentpunt). Daarmee zet een langjarige ontwikkeling zich versterkt door. Vooral het aanbod in de goedkoopste sector (tot €412 huur) zakt snel. 

De match tussen inkomensgroepen en woningvoorraad gaat door al deze ontwikkelingen cijfermatig steeds beter kloppen. 

Trendbreuk inkomensontwikkeling

Voor het eerst in deze eeuw neemt het gemiddelde inkomen van de Amsterdammer niet meer toe. Het gemiddelde netto maandinkomen van Amsterdamse huishoudens ligt in 2011 op 2.392 euro, slechts 36 euro hoger dan in 2009. De crisis eist dus – wat later dan in de rest van Nederland – ook in Amsterdam haar tol. Bijna een derde van de Amsterdammers hoort tot de allerlaagste inkomenscategorie en deze groep is de laatste jaren groter geworden.

De omvang van het middensegment (tussen 33.614 en 43.000 euro) is nauwelijks veranderd de laatste twee jaar. Het gaat om 12,2 procent van de Amsterdamse bevolking.

Zie het volledige NUL20-artikel over het Woningmarktonderzoek van WiA2011 (maart 2012)

Bron
Gemeente Amsterdam

Trefwoorden