Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdams college besluit tot ontwikkeling Haven-Stad

Image
Haven-Stad, de nieuwe stadswijk met ruimte 40.000 tot 70.000 woningen in het westelijk havengebied van Amsterdam, gaat er komen. 
Het Amsterdamse college heeft althans ingestemd met de Ontwikkelstrategie Haven-Stad en de Milieu-effectrapportage. Met Haven-Stad wil Amsterdam aan de enorme behoefte aan woningen in de metropoolregio te voldoen.
 
Twaalf bestaande deelgebieden in het havengebied worden de komende decennia getransformeerd naar Amsterdamse hoogstedelijke woon-werkwijken van de 21e eeuw. Het draait niet alleen om wonen en werken, maar om het realiseren van een stad met alle bijbehorende voorzieningen zoals scholen, sport, kunst en cultuur, recreatie en groen. Dat wordt nog ingewikkeld genoeg, want de grote vraag is in welk tempo vervuilende industrie gaat wijken voor de oprukkende stad. Wethouder Eric van der Burg: "Voor veel bedrijven die nu in het gebied gevestigd zijn is ook in de toekomst plaats. Voorwaarde is dat deze bedrijven wat betreft geluid, geur, fijnstof en veiligheid goed zijn te combineren met wonen."
Bestaande convenanten hebben de huidige industrie nog langjarige vestigingszekerheid gegeven. Het lijkt er vooralsnog niet op dat Van der Burg aanstuurt op een voortijdige inbreuk op bestaande afspraken: "De concrete invulling van de verschillende deelgebieden gebeurt fasegewijs en in samenspraak met bedrijven en bewoners."
 
Het stedenbouwkundig programma van Haven-Stad is in de lijn met de huidige beleidslijn. Het nieuwe stadsdeel moet een gemengde samenstelling krijgen met sociale huurwoningen (40%), middeldure woningen (40%) en vrije sector woningen (20%). Met Haven-Stad wil het college de mogelijkheid bieden om in Amsterdam te wonen en te werken. Naast de woningen blijft er ruimte voor zo'n 50.000 arbeidsplaatsen.
 
Haven-Stad moet een autoluw stadsdeel worden. Er komen weinig parkeerplaatsen. Het succes van de wijk zal dan ook afhangen van de aanwezigheid van goede fietsverbindingen en hoogwaardig openbaar vervoer. De gemeente gaat daar de komende jaren verder onderzoek naar doen.  

Meer info Haven-Stad? Zie www.amsterdam.nl/havenstad