Amsterdamse corporaties: "Inspirerende ambities maar hoe gaan we dat betalen?"

25.05.2018
Image
De Amsterdamse corporaties, verenigd in de AFWC, reageren overwegend positief op het Amsterdamse coalitieakkoord. Ze vinden het akkoord "inspirerend en zien tal van aanknopingspunten voor een goede samenwerking". Ze onderschrijven de noodzaak van een hoge bouwproductie, de duurzaamheidsambities, de extra maatregelen en middelen in het sociale domein en armoedebestrijding en initiatieven om de toewijzingssystematiek te verbeteren. 
 
Maar vervolgens vraagt de AFWC zich af hoe de woningcorporaties alle ambities moeten betalen: "Als de woningcorporaties flink moeten inzetten op nieuwbouw, onderhoud, verduurzaming en leefbaarheid zijn de huidige middelen daarvoor zeker niet toereikend, al helemaal niet als we nog minder woningen zouden gaan verkopen."
De nieuwe coalitie zet zelfs in op een nagenoeg volledige stop van verkoop. Daarmee ondergraven de coalitiepartijen de huidige investeringsstrategieën van corporaties. Voor elke woning die in het centrum wordt verkocht, bouwen we er drie terug, meldde bestuursvoorzitter Rob Haans van de Alliantie recent nog in Het Parool.
De coalitie onderkent dit probleem en oppert een leenfonds in het leven te roepen. De AFWC laat weten dat dit geen soelaas biedt. De corporaties kunnen nu ook goedkoop lenen. Dat is het probleem niet: "Het gaat om een gebrek aan een voldoende kasstroom. Ons uitgangspunt is dat wij onze woningen ook betaalbaar willen blijven verhuren." Corporaties hebben twee inkomstenbronnen: huurpenningen en verkoop van vastgoed. Ze wijzen er bovendien op dat de landelijke overheid via extra heffingen steeds meer geld uit de sociale huursector trekt.
 
De coalitiepartijen willen naar een productie van 2.500 sociale huurwoningen per jaar. Dat is zeer ambitieus. Ter vergelijking: de Amsterdamse corporaties startten in 2017 de bouw van 1.448 zelfstandige sociale huurwoningen. Ook commerciële partijen bouwen sociale huurwoningen, maar dat zijn vrijwel uitsluitend kleine studio's voor studenten en andere starters. De corporaties verkochten in 2017 982 woningen aan particulieren.